RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län 2009-2014, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar. Delprogrammet är gemensamt med Stockholms och Södermanlands län.

Den synoptiska undersökningen utförs genom helikopterprovtagning. Undersökningen sker årligen i augusti då de hydrologiska förhållandena normalt sett är mycket stabila med lågvattenföring. Provtagningen sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp "Vattenkemi i sjöar".

I Västmanlands län är det främst sjöar som är vattenförekomster som ingår i undersökningen. Sjöarna som ingår i provtagningen har antingen valts ut på grund av att 1) de har övergödningsproblematik eller 2) det vattenkemiska dataunderlaget behöver förbättras.

Under fliken "Undersökningar" anges vilka parametrar som analyseras.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Västmanland
Uppsala
2011-03-09 13:29
2017-12-21 13:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dammsjön SE666981-150351 Dammsjön Dammsjön Norrström
2 Fläcksjön SE663912-152882 Fläcksjön SYNOPT_U_27 Fläcksjön Norrström
3 Gäsen SE666753-150417 Gäsen Gäsen Norrström
4 Hallaren SE666078-155067 Hallaren SYNOPT_U_5 Hallaren Dalälven
5 Hällsjön SE663218-153094 Hällsjön SYNOPT_U_28 Hällsjön Norrström
6 Högsjön SE658474-149526 Högsjön SYNOPT_U_6 Högsjön Norrström
7 Hörendesjön SE664754-151956 Hörendesjön SYNOPT_U_29 Hörendesjön Norrström
8 Iresjön SE661247-148792 Iresjön SYNOPT_U_1 Iresjön Norrström
9 Lilla Kedjen SE663530-150502 Lilla Kedjen SYNOPT_U_8 Lilla Kedjen Norrström
10 Lillsvan SE661636-150065 Lillsvan SYNOPT_U_9 Lillsvan Norrström
11 Långbjörken SE662784-150842 Långbjörken SYNOPT_U_10 Långbjörken Norrström
12 Långforsen SE664591-154232 Långforsen SYNOPT_U_23 Långforsen Norrström
13 Långsjön SE665241-151868 Långsjön SYNOPT_U_30 Långsjön Norrström
14 Nedre Gävjan SE664002-149789 Nedre Gävjan Nedre Gävjan Norrström
15 Noren SE666170-150569 Noren SYNOPT_U_17 Noren Norrström
16 Olof-Jons Damm SE664909-153989 Olof-Jons Damm SYNOPT_U_24 Olof-Jons Damm Norrström
17 Rölen SE660659-149643 Rölen SYNOPT_U_2 Rölen Norrström
18 Skedvisjön SE660561-149167 Skedvisjön SYNOPT_U_3 Skedvisjön Norrström
19 Snyten SE665181-151230 Snyten SYNOPT_U_18 Snyten Norrström
20 Stensjön SE665435-154090 Stensjön SYNOPT_U_25 Stensjön Norrström
21 Stora Kedjen SE663715-150388 Stora Kedjen SYNOPT_U_12 Stora Kedjen Norrström
22 Stora Nadden SE663077-152004 Stora Nadden SYNOPT_U_19 Stora Nadden Norrström
23 Storljusen SE665561-153515 Storljusen SYNOPT_U_26 Storljusen Norrström
24 Storsjön SE664171-149071 Storsjön SYNOPT_U_13 Storsjön Norrström
25 Storsjön SE666195-153929 Storsjön SYNOPT_U_31 Storsjön Dalälven
26 Storsjön SE667328-150895 Storsjön SYNOPT_U_32 Storsjön Dalälven
27 Tjurlången SE658311-149888 Tjurlången SYNOPT_U_7 Tjurlången Norrström
28 Ungen SE666437-150175 Ungen Ungen Norrström
29 Virsbosjön SE663740-151425 Virsbosjön SYNOPT_U_21 Virsbosjön Norrström
30 Västlandasjön SE660307-149671 Västlandasjön SYNOPT_U_4 Västlandasjön Norrström
31 Övre Vättern SE663596-149359 Övre Vättern SYNOPT_U_14 Övre Vättern Norrström