Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Västlandasjön (WA58914539)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Västlandasjön (WA58914539)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Västlandasjön (WA58914539)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Västlandasjön (WA58914539)
Stationen skapades: 2011-03-09 13:16 av Länsstyrelsen i Västmanlands län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 16:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Västmanland - 19
Kommun
Köping - 1983
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Norrström - SE61000
Åtgärdsområde
Nedre Arbogaån
Startår
1998
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6600940
SWEREF99 TM Östlig: 542227

RT 90 2,5 gon V - X: 6602714
RT 90 2,5 gon V - Y: 1496701

WGS84 Latitud: 59,5446598354396
WGS84 Longitud: 15,7468307170637

ETRS-89 Latitud: 59.54465
ETRS-89 Longitud: 15.74683

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ Kvicksilverhalt i fisk i Västmanlands län Kvicksilver i gädda SE660330-149815 Västlandasjön
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi SYNOPT_U_4 Västlandasjön
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton VAXTP_U_4 Västlandasjön
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar 6970 Västlandasjön
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Växtplankton   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton   Var tredje år 2008 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton Andel blågrönalger Var tredje år 2008 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton Trofiskt planktonindex (TPI) Var tredje år 2008 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton Artantal för växtplankton Var tredje år 2008 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa Var tredje år 2008 -
RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län Växtplankton Växtplankton Näringsämnespåverkan växtplankton Var tredje år 2008 -
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, Makrofyter Makrofyter i sjöar Makrofyter   En gång 2007 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 1998 2002
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Ljusförhållanden   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 1 gång per år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 1998 2002
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Kisel 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Näringsämnen TOC 1 gång per år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 1998 2002
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Temperaturförhållande   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 1 gång per år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   1 gång per år 1998 2002
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Salthaltsförhållanden   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 1 gång per år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning   1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning pH 1 gång per år 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 1 gång per år 1998 2002
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Försurning   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Försurning pH 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Försurning Alkalinitet 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Försurning Sulfat 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 1 gång per år 2009 -
RMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands län Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 1 gång per år 2009 -
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   annat 1998 2002
SRK, Arbogaån Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 1 gång per år 1998 2002

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRMÖ, Synoptisk vattenkemisk kartering av sjöar, Västmanlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
VER, Västmanlands län, Verifierande undersökning, MakrofyterMakrofyter
Operativ övervakningRMÖ, Växtplankton, Västmanlands länVäxtplankton