RMÖ, Växtplankton, Västmanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 4 (aktuell) Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Inom programmet för den regionala miljöövervakningen i Västmanlands län, programområde Sötvatten, ingår delprogrammet Växtplankton.

Sammansättningen av växtplanktonsamhällen skiftar påtagligt i olika sjötyper och vid miljöförändringar som t.ex. beror på övergödning, försurning och miljögifter. Analys av växtplanktonsamhällen ger därför både information om sjökaraktär och om effekter av olika typer av miljöstörningar.

Växtplanktonundersökningar kan användas för att bedöma status i vatten och är en god indikator speciellt för att påvisa övergödning i sjöar. Övergödning är ett omfattande miljöproblem i Västmanlands län.

Växtplanktonprovtagningen sker vid ett tillfälle under perioden mitten av juli till mitten av augusti. Provtagningen, analys och utvärdering av växtplankton i sjöar sker enligt Naturvårdsverkets undersökningstyp "Växtplankton i sjöar". Sjöarna som ingår i provtagningen har valts ut antingen på grund av att 1) de har övergödningsproblematik eller 2) kunskapen om sjöns biologi behöver förbättras.

Under fliken "Undersökningar" anges vilka parametrar som analyseras.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Västmanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Västmanland
2011-03-09 13:27
2016-03-31 10:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dammsjön SE666981-150351 Dammsjön Dammsjön Norrström
2 Fläcksjön SE663912-152882 Fläcksjön VAXTP_U_27 Fläcksjön Norrström
3 Gäsen SE666753-150417 Gäsen Gäsen Norrström
4 Hällsjön SE663218-153094 Hällsjön VAXTP_U_28 Hällsjön Norrström
5 Högsjön SE658474-149526 Högsjön VAXTP_U_6 Högsjön Norrström
6 Hörendesjön SE664754-151956 Hörendesjön VAXTP_U_29 Hörendesjön Norrström
7 Iresjön SE661247-148792 Iresjön Iresjön Norrström
8 Lillsvan SE661636-150065 Lillsvan VAXTP_U_9 Lillsvan Norrström
9 Långbjörken SE662800-150807 Långbjörken Långbjörken Norrström
10 Långforsen SE664591-154232 Långforsen VAXTP_U_23 Långforsen Norrström
11 Långsjön SE665241-151868 Långsjön VAXTP_U_30 Långsjön Norrström
12 Märrsjön SE664731-151415 Märrsjön VAXTP_U_31 Märrsjön Norrström
13 Nedre Gävjan SE664002-149789 Nedre Gävjan Nedre Gävjan Norrström
14 Rölen SE660659-149643 Rölen VAXTP_U_2 Rölen Norrström
15 Snyten SE665181-151230 Snyten VAXTP_U_18 Snyten Norrström
16 Stora Kedjen SE663715-150388 Stora Kedjen Stora Kedjen Norrström
17 Stora Nadden SE663077-152004 Stora Nadden Stora Nadden Norrström
18 Storljusen SE665561-153515 Storljusen Storljusen Norrström
19 Storsjön SE664171-149071 Storsjön Storsjön Norrström
20 Tjurlången SE658311-149888 Tjurlången VAXTP_U_7 Tjurlången Norrström
21 Virsbosjön SE663740-151425 Virsbosjön Virsbosjön Norrström
22 Västlandasjön SE660307-149671 Västlandasjön VAXTP_U_4 Västlandasjön Norrström
23 Övre Vättern SE663596-149359 Övre Vättern Övre Vättern Norrström