RK, Karlit AB

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningens syfte var att beskriva och följa miljöpåverkan på recipienten från boardfabriken Karlit AB.
Verksamheten upphörde 2012.
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Karlit AB
RK, Recipientkontroll
1992
2011
Avslutat
Uppsala
2011-03-09 16:36
2013-12-11 08:19
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Karlholmsfjärden 12 SE671379-160219 Karlholmsfjärden 12 12 Karlholmsfjärden Havet
2 Karlholmsfjärden 15 SE671869-160274 Karlholmsfjärden 15 15 Lövstabukten Havet
3 Karlholmsfjärden 16 SE671290-160170 Karlholmsfjärden 16 16 Karlholmsfjärden Havet
4 Karlholmsfjärden 2 SE671279-160169 Karlholmsfjärden 2 2 Karlholmsfjärden Havet
5 Karlholmsfjärden 25 SE671369-160150 Karlholmsfjärden 25 25 Karlholmsfjärden Havet
6 Karlholmsfjärden 26 SE671409-160130 Karlholmsfjärden 26 26 Karlholmsfjärden Havet
7 Karlholmsfjärden 27 SE671449-160200 Karlholmsfjärden 27 27 Karlholmsfjärden Havet
8 Karlholmsfjärden 4/5 SE671380-160175 Karlholmsfjärden 4/5 4/5 Karlholmsfjärden Havet
9 Karlholmsfjärden 7b SE671459-160139 Karlholmsfjärden 7b 7b Karlholmsfjärden Havet
10 Karlholmsfjärden B SE671390-160120 Karlholmsfjärden B B Karlholmsfjärden Havet