KÖ, Sydkuståar Vellinge

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av vattenkvalitén Vellinge kommuns större vattendrag påbörjades 1988 och sker varannan månad i Gessiebäcken, Bernstorpsbäcken, Hammarbäcken, Vellingebäcken och Bredvägsbäcken. Sedan 1990 har provtagningarna samordnats med liknande undersökningar i Malmö, Trelleborg och Ystad i enlighet med Länsstyrelsens rekommendationer. Ett gemensamt basprogram för provtagningen följs i samtliga kommuner, däremot kan provtagningsparametrar därutöver variera. Samordningen syftar till att ge en bättre helhetsbild och ett större bedömningsunderlag av de små rinnande vattendragen i kommunerna på sydkusten och längs södra Öresund.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Vellinge kommun
KÖ, kommunal övervakning
1988
2014
Avslutat
Skåne
2011-03-09 20:09
2016-08-31 13:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bernstorpsbäcken (SV-Skånes vattendrag) SE614993-132190 Bärnstorpsbäcken B1 Kustområde
2 Bredvägsbäcken (SV-Skånes vattendrag) SE614709-131302 Bredvägsbäcken Br2 Kustområde
3 Gessiebäcken SE615670-131901 Gessiebäcken G1 Gessiebäcken Kustområde
4 Hammarbäcken SE614807-132113 Hammarbäcken H1 Hammarbäcken Kustområde
5 Vellingebäcken (SV-Skånes vattendrag) SE615260-132162 Vellingebäcken V1 Kustområde

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bärnstorpsbäcken SE615127-132628 Bärnstorpsbäcken B2 Kustområde
2 Gessiebäcken SE615389-132772 Gessiebäcken G2 Kustområde
3 Hammarbäcken SE614745-132397 Hammarbäcken H2 Kustområde