NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I programmet ingår undersökningarna "Hydrografi och närsalter" och "Pelagial biologi" i Västerhavet, eg. Östersjön samt Bottniska viken.

Syftet är att bassängvis påvisa kemiska och biologiska förändringar mellan år som en effekt av främst övergödning samt att följa den biologiska mångfalden. Undersökningarna ger underlag för uppföljning av miljömålen "Hav i balans" och "Ingen övergödning".

Undersökningarna "Hydrografi och närsalter Bottniska viken" och "Pelagial biologi Bottniska viken" utgörs av ett samordnat nationellt – regionalt program som samfinansieras av Havs- och vattenmyndigheten och länsstyrelserna i Norrbottens och Västernorrlands län. Länsstyrelsen i Norrbottens län finansierar hela undersökningen vid station "Rånefjärden RA1" och delfinansierar undersökningen vid station "Rånefjärden RA2", regionalt heter detta program "Frekvent pelagial provtagning i Råneå skärgård". Länsstyrelsen i Västernorrlands län delfinansierar undersökningen vid station "Gaviksfjärden GA 1", regionalt heter detta program "RMÖ, Hydrografi, kemi och plankton i havet, Västernorrlands län". Havs- och vattenmyndigheten finansierar den resterande delen av undersökningen.
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Sveriges Meterologiska och Hydrologiska Institut (SMHI)
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
NMÖ, Nationell miljöövervakning
RMÖ, Regional miljöövervakning
1982
-
Pågående
Utanför Sverige
Södermanland
Västerbotten
Stockholm
Halland
Västernorrland
Västra Götaland
Kalmar
Norrbotten
Skåne
2011-03-14 11:32
2020-03-20 13:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 ANHOLT E SE628825-127390 ANHOLT E Havet
2 B1 SE652117-160471 B1 Krabbfjärden Havet
3 B3 SE717839-179634 NB1 / B3 B3 Del av Bottenvikens utsjövatten Havet
4 B7 SE686956-167351 B7 Örefjärden Havet
5 BCS III-10 SE616144-166372 BCS III-10 Havet
6 BY1 SE609947-133969 BY1 Havet
7 BY10 SE628482-173179 BY10 Havet
8 BY15 GOTLANDSDJ SE636437-175555 BY15 GOTLANDSDJ Havet
9 BY2 ARKONA SE609795-138980 BY2 ARKONA Havet
10 BY20 FÅRÖDJ SE643792-174106 BY20 FÅRÖDJ Havet
11 BY29 SE653780-176005 BY 29 Havet
12 BY31 LANDSORTSDJ SE649817-164122 BY31 LANDSORTSDJ Del av V Gotlandshavets utsjövatten Havet
13 BY32 NORRKÖPINGSDJ SE643458-162872 BY32 NORRKÖPINGSDJ Havet
14 BY38 KARLSÖDJ SE633381-161276 BY38 KARLSÖDJ Havet
15 BY4 CHRISTIANSÖ SE613937-147008 BY4 CHRISTIANSÖ Havet
16 BY5 BORNHOLMSDJ SE612444-151132 BY5 BORNHOLMSDJ Havet
17 C3 SE695299-166132 C3 Havet
18 F3 / A5 SE724978-184762 F3 / A5 A5 Havet
19 F9 / A13 SE719293-179824 F9 / A13 A13 Havet
20 Falkenberg (N14) SE631835-128131 N14 FALKENBERG Del av Kattegatts utsjövatten Havet
21 FLADEN SE634823-124987 FLADEN Havet
22 Gaviksfjärden GA 1 SE697494-162515 Gaviksfjärden GA 1 GA1 Gaviksfjärden Havet
23 HANÖBUKTEN SE616565-144086 HANÖBUKTEN Havet
24 MS4 / C14 SE689047-164324 MS4 / C14 C14 Havet
25 P2 SE642471-123272 P2 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
26 Ref M1V1 SE624923-152449 Ref M1V1 S Kalmarsunds utsjövatten Havet
27 Rånefjärden RA1 SE731646-180012 Rånefjärden RA1 RA1 Rånefjärden Havet
28 Rånefjärden RA2 SE730820-180430 Rånefjärden RA2 RA2 Gussöfjärden Havet
29 SLÄGGÖ SE646775-124345 SLÄGGÖ Gullmarn centralbassäng Havet
30 W LANDSKRONA SE619731-130875 W LANDSKRONA N m Öresunds kustvatten
31 Å13 SE647806-122062 Å13 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
32 Å15 SE647420-120956 Å15 Del av Skagerraks utsjövatten Havet
33 Å17 SE647348-118967 Å17 Havet