Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-12-19 10:08 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:40 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Södermanland - 04
Kommun
Trosa - 0488
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Södermanlands yttre kustvatten
Startår
1982
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6521266
SWEREF99 TM Östlig: 651428

RT 90 2,5 gon V - X: 6521701
RT 90 2,5 gon V - Y: 1604967

WGS84 Latitud: 58.80466667
WGS84 Longitud: 17.62133333

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön B1
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön B1
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Askö Askö

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Växtplankton   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Växtplankton Klorofyll a 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton   Fler än 20 gånger per år 1982 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Klorofyll a Fler än 20 gånger per år 1982 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Totalbiomassa Fler än 20 gånger per år 1983 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Växtplankton Växtplanktontäthet Fler än 20 gånger per år 1983 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton   Fler än 20 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton Zooplanktonbiomassa Fler än 20 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Djurplankton Zooplanktontäthet Fler än 20 gånger per år 2007 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga biologiska parametrar   Fler än 20 gånger per år 1994 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga biologiska parametrar Primärproduktion Fler än 20 gånger per år 1994 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Syrgasförhållanden   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Syrgasförhållanden Syrgas 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Temperaturförhållande   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Temperaturförhållande Temperatur 13 till 20 gånger per år 1992 -
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Alaklor 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Antracen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Atrazin 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Bensen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Bromerad difenyleter 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Klorfenvinfos 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Klorpyrifos 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen 1,2-dikloretan 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Diuron 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Endosulfan 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Hexaklorbensen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Hexaklorbutadien 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Isoproturon 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Naftalen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Nonylfenol (4-nonylfenol) 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Oktylfenol 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Pentaklorbensen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Pentaklorfenol 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Simazin 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Tributyltenn föreningar 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Triklorbensener 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Triklormetan (kloroform) 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Trifluralin 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Endrin 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten 12 gånger per år 2007 2008
RMÖ, Södermanlands län, Screening av miljögifter Temporal variation of WFD priority substances Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten 12 gånger per år 2007 2008
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Ljusförhållanden   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Ljusförhållanden Siktdjup 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Totalfosfor 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Totalkväve 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Ammonium 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Fosfat 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Nitrat + nitrit 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Näringsämnen Silikat 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Salthaltsförhållanden   13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Hydrografi och närsalter eg. Östersjön Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 13 till 20 gånger per år 1992 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   13 till 20 gånger per år 1982 -
NMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologi Pelagial biologi eg. Östersjön Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Sedimentation 13 till 20 gånger per år 1982 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenSilikat
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur
Växtplankton
Växtplankton
Operativ övervakningNMÖ, Fria vattenmassan, hydrografi, kemi och biologiLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Växtplankton

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Badvattendirektivet
Nitratdirektivet Ja 135413 Arbetsmaterial
Musselvatten
Natura 2000