RK, Husum

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll Husum
Ej granskad
Kust och hav
Löpande program
Länsstyrelsen i Västernorrlands län
RK, Recipientkontroll
1974
-
Pågående
Västernorrland
2011-03-17 11:29
2011-10-26 14:41
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Husum 30 SE702671-166728 Husum 30 Husumbukten Havet
2 Husum 50 SE702705-166903 Husum 50 Husumbukten Havet
3 Husum 80 SE702510-166705 Husum 80 Husumbukten Havet
4 Husum 90 SE702506-166850 Husum 90 Husumbukten Havet
5 Mittpunkt Husum RK SE702532-166876 Mittpunkt Husum RK Husumbukten Havet