Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Husumbukten (WA15887752)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Husumbukten (WA15887752)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Husumbukten (WA15887752)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Husumbukten (WA15887752)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:12 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-04-12 13:42 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Kust
Län
Västernorrland - 22
Kommun
Örnsköldsvik - 2284
Vattenmyndighet
Bottenhavets
Distriktsindelning
2. Bottenhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Havet - SE00
Åtgärdsområde
Norra Ångermanland
Startår
1974
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7026883
SWEREF99 TM Östlig: 707502

RT 90 2,5 gon V - X: 7026710
RT 90 2,5 gon V - Y: 1667280

WGS84 Latitud: 63.3104318112
WGS84 Longitud: 19.14276653

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Husum Vattenkemi Husum 30

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RK, Husum Vattenkemi Växtplankton   2 gånger per år 1996 -
RK, Husum Vattenkemi Växtplankton Klorofyll a 2 gånger per år 1996 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Husum Vattenkemi Syrgasförhållanden   2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen   2 gånger per år 1981 -
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 2 gånger per år 1996 2001
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 1982 -
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 1982 -
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger per år 1996 2001
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 2 gånger per år 1996 2001
RK, Husum Vattenkemi Näringsämnen TOC 2 gånger per år 1998 -
RK, Husum Vattenkemi Ljusförhållanden   2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Temperaturförhållande   2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1974 -
RK, Husum Vattenkemi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 2 gånger per år 1974 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, HusumLjusförhållandenSiktdjup
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenSalinitet (PSU)
SyrgasförhållandenSyrgas
TemperaturförhållandeTemperatur