RMÖ, Norrbottens län, Flodmynningar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Programmets syfte är att komplettera den nationella miljöövervakningen med mätningar i kustnära större vattendrag som i huvudsak avvattnar områden nedanför den högsta kustlinjen (HK). Rosån, Aleån och Persöfjärden undersöks varje år. Övriga vattendrag undersöks tre år i rad och sedan väljs ett nytt vattendrag enligt ett rullande schema.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2008
-
Pågående
Norrbotten
2011-03-31 12:11
2021-06-07 15:52
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aleån SE728370-177702 Aleån Aleån, vid gamla bron Aleån Alån
2 Jävreån SE723890-176710 Jävreån Jävreån Jävreån Jävreån
3 Persöfjärden SE730891-179169 Persöfjärden Skogsån, östra utloppet Kanalen Persöfjärden Altersundet
4 Rosån SE727209-177281 Rosån Rosån Rosån Rosån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Keräsjoki SE734387-186153 Keräsjoki Keräsjoki Keräsjoki Keräsjoki
2 Lakabäcken SE731161-179543 Lakabäcken Lakabäcken Lakabäcken Kustområde
3 Råne älv Råneå SE732131-179539 Råneälv Råneå Råneälv Råneå Råneälven Råneälven
4 Sangisälven SE732895-185055 Sangisälven Sangisälven Sangisälven Sangisälven
5 Vitån SE732313-180504 Vitån Vitån Vitån Vitån