KEU, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länsstyrelsen ansvarar för all effektuppföljning av kalkning i länet. Effektuppföljningen ska ge svar på om kalkningen uppnått sina kort- och långsiktiga mål samt ge underlag för fortsatt planering och optimering av kalkning och biologisk återställning.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1984
-
Pågående
Södermanland
Östergötland
2011-05-25 11:15
2016-06-21 08:34
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Acksjön SE655420-159049 Acksjön sta65260bf Acksjön Nyköpingsån
2 Acksjön SE655685-155980 Acksjön 04STA0257 Nyköpingsån
3 Axsjön SE656357-156738 Axsjön 04STA0012 Axsjön Trosaån
4 Axsjön SE656404-156727 Axsjön sta63142bf Axsjön Trosaån
5 Finnsjön SE656517-156602 Finnsjön 04STA0009 Finnsjön Trosaån
6 Finnsjön SE656578-156610 Finnsjön sta63143bf Finnsjön Trosaån
7 Flensjön SE656166-153580 Flensjön sta65144bf Flensjön Nyköpingsån
8 Flensjön SE656227-153527 Flensjön 04STA0053 Flensjön Nyköpingsån
9 Fyrsjön SE655957-153684 Fyrsjön 04STA0045 Fyrsjön Nyköpingsån
10 Fyrsjön SE655967-153726 Fyrsjön sta65140bf Fyrsjön Nyköpingsån
11 Fågelsjön SE656559-153567 Fågelsjön sta12152bf Fågelsjön Norrström
12 Fågelsjön SE656568-153523 Fågelsjön 04STA0021 Fågelsjön Norrström
13 Harsjön SE656347-153681 Harsjön 04STA0058 Harsjön Nyköpingsån
14 Harsjön SE656387-153690 Harsjön sta65142bf Harsjön Nyköpingsån
15 Hedsjön SE655477-153947 Hedsjön sta65117bf Hedsjön Nyköpingsån
16 Hedsjön SE655508-153938 Hedsjön 04STA0283 Hedsjön Nyköpingsån
17 Holmsjön SE655768-158518 Holmsjön sta6374bf Holmsjön Trosaån
18 Holmsjön SE655788-158536 Holmsjön 04STA0254 Holmsjön Trosaån
19 Holmsjön SE656539-157470 Holmsjön sta6374bf Holmsjön Norrström
20 Holmsjön SE656565-157450 Holmsjön 04STA0019 Holmsjön Norrström
21 Kvarnsjön SE655545-158518 Kvarnsjön 04STA0238 Kvarnsjön Trosaån
22 Kvarnsjön SE655566-158507 Kvarnsjön sta6365bf Kvarnsjön Trosaån
23 Kvarnsjön SE655735-155856 Kvarnsjön sta65259bf Kvarnsjön Nyköpingsån
24 Kvarnsjön SE655741-155839 Kvarnsjön 04STA0256 Kvarnsjön Nyköpingsån
25 Långsjön SE655674-158512 Långsjön sta6368bf Trosaån
26 Långsjön SE655675-158536 Långsjön 04STA0231 Trosaån
27 Lövsjön SE650827-153884 Lövsjön 04STA0454 Lövsjön Kilaån
28 Lövsjön SE650858-153913 Lövsjön sta6621bf Lövsjön Kilaån
29 Mögsjön SE656118-153314 Mögsjön sta65105bf Mögsjön Nyköpingsån
30 Mögsjön SE656142-153300 Mögsjön 04STA0068 Mögsjön Nyköpingsån
31 Nyckelsjön SE656163-156846 Nyckelsjön sta63129bf Nyckelsjön Trosaån
32 Nyckelsjön SE656274-156892 Nyckelsjön 04STA0064 Nyckelsjön Trosaån
33 Nävsjön SE650423-155330 Nävsjön 04STA0478 Nävsjön Kustområde
34 Nävsjön SE650489-155390 Nävsjön sta66678bf Nävsjön Kustområde
35 Ramundsbäck SE651130-154055 Ramundsbäck 04STA0457 Ramunds Bäck Kilaån
36 Ramundsbäck SE651133-154060 Ramundsbäck sta6620bf Ramunds Bäck Kilaån
37 Rensjön SE653312-159231 Rensjön sta634bf Rensjön Trosaån
38 Rensjön SE653360-159215 Rensjön 04STA0496 Rensjön Trosaån
39 Skärsjön SE656776-154982 Skärsjön sta12128bf Skärsjön Norrström
40 Skärsjön SE656793-154974 Skärsjön 04STA0123 Skärsjön Norrström
41 Sotsjön SE656623-155135 Sotsjön 04STA0079 Sotsjön Norrström
42 Sotsjön SE656677-155129 Sotsjön sta12131bf Sotsjön Norrström
43 St. Grytsjön SE656777-154776 St. Grytsjön sta12125bf Stora Grytsjön Norrström
44 St. Grytsjön SE656785-154736 St. Grytsjön 04STA0122 Stora Grytsjön Norrström
45 St. Kalven SE656416-156524 St. Kalven sta63145bf Trosaån
46 St. Kalven SE656425-156530 St. Kalven 04STA0004 Trosaån
47 St. Kvarnsjön SE655873-158235 St. Kvarnsjön 04STA0260 Stora Kvarnsjön Trosaån
48 St. Kvarnsjön SE655928-158203 St. Kvarnsjön sta6371bf Stora Kvarnsjön Trosaån
49 Sticksjön SE653890-158184 Sticksjön sta6460bf Sticksjön Svärtaån
50 Sticksjön SE653930-158215 Sticksjön 04STA0197 Sticksjön Svärtaån
51 Stortrön SE653915-158417 Stortrön sta6462bf Stortrön Svärtaån
52 Stortrön SE653917-158305 Stortrön 04STA0503 Stortrön Svärtaån
53 Tallsjön SE656706-157241 Tallsjön sta63101bf Trosaån
54 Tallsjön SE656715-157232 Tallsjön 04STA0033 Trosaån
55 Ungsjön SE655500-156263 Ungsjön 04STA0282 Ungsjön Nyköpingsån
56 Ungsjön SE655524-156265 Ungsjön sta65305bf Ungsjön Nyköpingsån
57 Älgsjön SE656560-157355 Älgsjön 04STA0020 Älgsjön Norrström
58 Älgsjön SE656571-157328 Älgsjön sta12027bf Älgsjön Norrström
59 Ältaren SE656500-155840 Ältaren 04STA0034 Ältaren Norrström
60 Ältaren SE656524-155822 Ältaren sta6112048bf Ältaren Norrström
61 Ösjön SE655662-156176 Ösjön sta65308bf Ösjön Nyköpingsån
62 Ösjön SE655677-156176 Ösjön 04STA0225 Ösjön Nyköpingsån