Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Ramunds Bäck (WA94756177)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Ramunds Bäck (WA94756177)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Ramunds Bäck (WA94756177)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2016-06-16 15:58 av Länsstyrelsen i Södermanlands län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Södermanland - 04
Kommun
Nyköping - 0480
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kilaån - SE66000
Åtgärdsområde
Kilaån
Startår
1995
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6510093
SWEREF99 TM Östlig: 587160

RT 90 2,5 gon V - X: 6511300
RT 90 2,5 gon V - Y: 1540550

WGS84 Latitud: 58.7221640379
WGS84 Longitud: 16.5050697434

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län 04STA0457 Ramundsbäck
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Ramundsbäck
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Ramundsbäck

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden   2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Ljusförhållanden Vattenfärg 2 gånger per år 1995 -
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2008 2009
Ver, Vattendrag Södermanlands läns ansvarsområde Vattenkemisk och fysiologisk undersökning i vattendrag Försurning   2 gånger per år 2008 2009
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande   2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden   2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning   2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning pH 2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Försurning Alkalinitet 2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger per år 1995 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger per år 2014 -
KEU, Södermanlands län KEU, Södermanlands län Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger per år 2014 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2006 2006
VER, vattendrag i Södermanland påväxtalger Verifiering i vattendrag i Södermanland, påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2006 2006

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Södermanlands länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur