RMÖ, Växtplankton i sjöar, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökning av växtplankton i sjöar syftar till att studera sjöarnas biologi och förändring av näringspåverkan. Resultaten kan användas för tillståndsklassning och karaktärisering av sjöarna tillsammans med vattenkemiska och fysikaliska data och undersökningen av vattenväxter. Undersökningen ska ge en bild av växtplanktonsamhället i ett representativt urval av sjöarna i länet.

Förväntade resultat
Årliga växtplanktondata från tre sjöar och data från övriga sjöar vartannat år. Datat ska användas vid statusklassning och i gemensam utvärdering i det gemensamma programmet.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Södermanland
2011-06-09 15:44
2019-06-03 15:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspen SE655795-151895 Aspen Aspen Norrström
2 Bårsten SE657030-154255 Bårsten Bårsten Norrström
3 Båven SE654688-156571 Båven, Saxängen Båven, stora Nyköpingsån
4 Båven Hornafjärden SE654473-156986 Båven, stora Nyköpingsån
5 Båven Rockelstafjärden SE654831-156095 Båven, stora Nyköpingsån
6 Båven, utloppsbassäng SE653945-156135 Båven, utloppsbassäng Båven, stora Nyköpingsån
7 Dunkern SE655980-156155 Dunkern Dunkern Nyköpingsån
8 Eklången SE656900-155910 Eklången Eklången Norrström
9 Gisesjön SE652837-159157 Gisesjön Gisesjön Kustområde
10 Harpsundssjön SE655307-153835 Harpsundssjön Harpsundssjön Nyköpingsån
11 Hålvetten SE652677-152835 Hålvetten Hålvetten Nyköpingsån
12 Högsjön SE654525-149400 Högsjön Högsjön Nyköpingsån
13 Likstammen SE653965-157985 Likstammen Likstammen Svärtaån
14 Lockvattnet SE654615-157469 Lockvattnet Lockvattnet Trosaån
15 Näshultasjön SE656730-153160 Näshultasjön Näshultasjön Norrström
16 Näsnaren SE652340-153180 Näsnaren Näsnaren Nyköpingsån
17 Uren SE653907-155395 Uren Uren Nyköpingsån
18 Virlången SE651862-153382 Virlången Virlången Kilaån
19 Östra Magsjön SE656620-156370 Östra Magsjön Östra Magsjön Nyköpingsån
20 Övre Marviken SE656315-157795 Övre Marviken Övre Marviken Norrström