RMÖ, Makrofyter i sjöar, Södermanlands län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Data ska användas för bedömning av den biologiska kvalitetsfaktorn ”Makrofyter i sjöar” enligt de nya bedömningsgrunderna för sjöar och vattendrag. Inom vattenförvaltningen ska bedömningarna användas både i kartläggningsarbetet samt som miljöövervakning. Effekter av övergödning är i fokus.

Förväntade resultat
Årliga makrofytdata från tre sjöar och data från övriga sjöar vart tredje år. Datat ska användas vid statusklassning och i gemensam utvärdering i det gemensamma programmet.

Vattenväxter i sjöar är ett gemensamt delprogram för länsstyrelserna runt Mälaren.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Södermanlands län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
-
Pågående
Södermanland
2011-06-09 15:54
2016-04-22 15:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Aspen SE655795-151895 Aspen Aspen Norrström
2 Bårsten SE657030-154255 Bårsten Bårsten Norrström
3 Båven, Sparreholm-Aspöfjärden SE654851-156059 Båven, stora Nyköpingsån
4 Båven, utloppsbassäng SE653945-156135 Båven, utloppsbassäng Båven, stora Nyköpingsån
5 Dunkern SE655980-156155 Dunkern Dunkern Nyköpingsån
6 Eklången SE656900-155910 Eklången Eklången Norrström
7 Gisesjön SE652837-159157 Gisesjön Gisesjön Kustområde
8 Harpsundssjön SE655307-153835 Harpsundssjön Harpsundssjön Nyköpingsån
9 Hålvetten SE652677-152835 Hålvetten Hålvetten Nyköpingsån
10 Högsjön SE654525-149400 Högsjön Högsjön Nyköpingsån
11 Likstammen SE653965-157985 Likstammen Likstammen Svärtaån
12 Lockvattnet SE654615-157469 Lockvattnet Lockvattnet Trosaån
13 Näshultasjön SE656730-153160 Näshultasjön Näshultasjön Norrström
14 Näsnaren SE652340-153180 Näsnaren Näsnaren Nyköpingsån
15 Uren SE653907-155395 Uren Uren Nyköpingsån
16 Virlången SE651862-153382 Virlången Virlången Kilaån
17 Västra Båven SE654551-155492 Nyköpingsån
18 Östra Magsjön SE656620-156370 Östra Magsjön Östra Magsjön Nyköpingsån
19 Övre Marviken SE656315-157795 Övre Marviken Övre Marviken Norrström