RK, Svappavaara gruvområde

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Recipientkontroll vid gruvområdet i Svappavaara. Gruvorna Gruvberget och Leveäniemi följs inom detta program.

I Svappavaara finns ett dagbrott för järnmalmsbrytning som var i drift mellan 1965 och 1983 (LKAB). På 1600-talet bröts koppar i Svappavaara. År 2013 startades brytningen i Gruvbergetgruvan upp på nytt och dagbrottet i Leveäniemi tömdes på vatten inför ansökan om miljötillstånd för att återuppta brytningen där.
Läs mer
Godkänd
2012-03-09 10:00
Uppgifterna i VISS har kontrollerats tillsammans med LKAB.
Sötvatten
Löpande program
Luossavaara-Kiirunavaara aktiebolag (LKAB)
RK, Recipientkontroll
1997
-
Pågående
Norrbotten
2011-11-07 11:08
2023-03-31 15:07
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Björkbäcken/Kaivosjoki uppströms Nores damm SE751299-171802 Björkbäcken/Kaivosjoki uppströms Nores damm SVA73 Kaivosjoki Torneälven
2 Liukattijoki 3, nedströms SE751871-172100 Liukattijoki 3, nedströms SVA55 Liukattijoki Torneälven
3 Liukattijoki nedströms SE751632-171885 'Liukattijoki, nedströms LKAB SVA86 Liukattijoki Torneälven
4 Liukattijoki väster dammarna SE751477-171787 Liukattijoki väster dammarna SVA72 Liukattijoki Torneälven
5 Liukattijoki, nedströms LKAB SE751722-171929 'Liukattijoki, nedströms LKAB 'SVA24 Liukattijoki Torneälven
6 Liukattijoki, referens uppströms SE751255-171762 'Liukattijoki, referens uppströms 'SVA13 Luukajoki Torneälven
7 Luongasjoki 1, nedströms SE752376-172629 Luongasjoki 1, nedströms SVA53 Luongasjoki Torneälven
8 Luongasjärvi SE751651-172646 Luongasjärvi Luongasjärvi Torneälven
9 Torneälven, nedströms Luongasjoki SE752157-173797 Torneälven, nedströms Luongasjoki SVA74 Torneälven Torneälven
10 Torneälven, uppströms Luongasjoki SE752486-172070 Torneälven, uppströms Luongasjoki SVA66 Torneälven Torneälven

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Luongasjärvi västra SE751697-172492 Luongasjärvi väst Luongasjärvi Torneälven