Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Torneälven (WA86174110)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Torneälven (WA86174110)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Torneälven (WA86174110)
Stationen skapades: 2014-09-24 11:27 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 19:01 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Kiruna - 2584
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (Int. dist. Torneälven - Sverige)
Huvudavrinnings-område
Torneälven - SE1000
Åtgärdsområde
Torneälven med kustvatten
Startår
2013
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7525572
SWEREF99 TM Östlig: 754522

RT 90 2,5 gon V - X: 7524861
RT 90 2,5 gon V - Y: 1720700

WGS84 Latitud: 67,7336490933021
WGS84 Longitud: 21,0271601807864

ETRS-89 Latitud: 67.73364
ETRS-89 Longitud: 21.02714

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi SVA66 Torneälven, uppströms Luongasjoki

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Ljusförhållanden   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Ammonium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Järn 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Mangan 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen TOC 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Kisel 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Näringsämnen Fosfat 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Prioriterade ämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Temperaturförhållande   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Arsenik 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Nitrat 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Zink 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Krom 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Uran 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Försurning   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Försurning pH 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Försurning Sulfat 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Suspenderade ämnen 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Glödrest 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Barium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Strontium 12 gånger per år 2013 -
RK, Svappavaara gruvområde Vattenkemi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Molybden 12 gånger per år 2013 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Operativ övervakningRK, Svappavaara gruvområdePrioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet