RMÖ, Blekinge län, Grundvatten

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Syftet med övervakningen har främst varit att följa försurningens påverkan i hela länet. Även näringsämnen har analyserats löpande.
De första källorna provtogs 1984. I länet finns drygt 180 kända källor som provtagits under årens lopp. Stationsnätet har sedan vuxit till 25 källor och ett 20-tal enskilda brunnar med löpande provtagning. Brunnarna var under 15 år ett fast urval, men sedan 2010 varierar vilka brunnar som provtas.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Blekinge län
RMÖ, Regional miljöövervakning
1984
-
Pågående
Blekinge
2012-09-07 20:36
2015-06-09 10:14
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Källa 1, Rödeby SE623572-148935 Källa 1, Rödeby 1 Kustområde
2 Källa 114, Björnamåla SE624004-144500 Källa 114, Björnamåla 114 Kustområde
3 Källa 117, Spikahult SE625417-146894 Källa 117, Spikahult 117 Ronnebyån
4 Källa 118a, Bredåkra SE623609-146705 Källa 118a, Bredåkra 118a Bredåkra Ronnebyån
5 Källa 118b, Bredåkra SE623614-146657 Källa 118b, Bredåkra 118b Bredåkra Ronnebyån
6 Källa 129, Käringebygden SE624801-142810 Källa 129, Käringebygden 129 Kustområde
7 Källa 136b, Alltidhult SE623938-141601 Källa 136b, Alltidhult 136b Skräbeån
8 Källa 146, Tromtö SE622671-147913 Källa 146, Tromtö 146 Kustområde
9 Källa 149, Morinakällan, Ronneby kommun SE624324-146791 Källa 149, Morinakällan, Ronneby kommun 149 Ronnebyån
10 Källa 158a, Silverkällan, Ronneby kommun SE623683-146526 Källa 158a, Silverkällan, Ronneby kommun 158a Bredåkra Ronnebyån
11 Källa 168, Klackamåla SE625637-146794 Källa 168, Klackamåla 168 Ronnebyån
12 Källa 182, Skönebäckskällan, Sölvesborgs kommun SE620967-143208 Källa 182, Skönebäckskällan, Sölvesborgs kommun 182 Kustområde
13 Källa 29a, Hålabäck SE624683-145484 Källa 29a, Hålabäck 29a Bräkneån
14 Källa 41, Kyrkhult SE624921-142553 Källa 41, Kyrkhult 41 Skräbeån
15 Källa 46, Tving SE624520-147692 Källa 46, Tving 46 Nättrabyån
16 Källa 5, Rödeby SE623829-148636 Källa 5, Rödeby 5 Kustområde
17 Källa 62, Blåningsmåla SE625386-147755 Källa 62, Blåningsmåla 62 Nättrabyån
18 Källa 7, Frans Petterssons källa, Karlskrona kommun SE623697-148060 Källa 7, Frans Petterssons källa, Karlskrona kommun 7 Nättrabyån
19 Källa 71, Alnaryd SE624569-147682 Källa 71, Alnaryd 71 Nättrabyån
20 Källa 79a, Grimsmåla SE624392-144230 Källa 79a, Grimsmåla 79a Grimsmålaområdet Mieån
21 Källa 8, Fridlevstad SE623621-148168 Källa 8, Fridlevstad 8 Nättrabyån
22 Källa 90, Hovmansbygd SE624753-143234 Källa 90, Hovmansbygd 90 Mörrumsån
23 Källa 98, Sko(gs)källan, Karlskrona kommun SE623037-149833 Källa 98, Sko(gs)källan, Karlskrona kommun 98 Kustområde
24 Källa 99, Ulvasjömåla/Birkekille SE624374-150064 Källa 99, Ulvasjömåla/Birkekille 99 Bruatorpsån