Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Associerade vatten:
Stationen skapades: 2012-09-10 16:54 av Länsstyrelsen i Blekinge län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:45 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Blekinge - 10
Kommun
Karlshamn - 1082
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Mieån - SE85000
Åtgärdsområde
Mieån
Startår
2010
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6241676
SWEREF99 TM Östlig: 492128

RT 90 2,5 gon V - X: 6243926
RT 90 2,5 gon V - Y: 1442300

WGS84 Latitud: 56,3197641462415
WGS84 Longitud: 14,8727345198009

ETRS-89 Latitud: 56.31975
ETRS-89 Longitud: 14.87272

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor 79a Källa 79a, Grimsmåla
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet 79a Källa 79a, Grimsmåla

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Syrgasförhållanden   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Mn En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Syrgasförhållanden Kemisk syreförbrukning, Cr En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Ljusförhållanden   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Ljusförhållanden Vattenfärg En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen Totalkväve En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen Totalfosfor En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen Järn En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen Mangan En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen TOC En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Näringsämnen Fosfat En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Benso(a)pyrene En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Benso(g,h,i)perylen En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Indeno(1,2,3-cd)pyren En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Benso(b)fluoranten En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Prioriterade ämnen Benso(k)fluoranten En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Särskilda förorenande ämnen   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Särskilda förorenande ämnen Arsenik En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Särskilda förorenande ämnen Nitrat En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Särskilda förorenande ämnen Koppar En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Salthaltsförhållanden   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Salthaltsförhållanden Konduktivitet En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Försurning   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Försurning pH En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Försurning Alkalinitet En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Försurning Sulfat En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor En gång 2017 2017
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten påverkat av jordbruk eller tätort Övervakning av grundvattenkvalitet Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium En gång 2017 2017

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Alkalinitet   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor pH   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Arsenik   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Kadmium och kadmiumföreningar   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Totalfosfor   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Klorid   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Sulfat   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Ammonium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Konduktivitet   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Nitrat   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Totalaluminium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Kalcium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Koppar   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Fluor   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Järn   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Kalium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Magnesium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Mangan   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Natrium   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Nitrat + nitrit   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Bly och blyföreningar   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Zink   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Vattenfärg   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Temperatur   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor TOC   1 gång per år 2010 -
RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Nitrit   1 gång per år 2010 -

Kvantitativa kvalitetsfaktorer

RMÖ, Blekinge län, Grundvatten Övervakning av grundvatten: källor Grundvattennivå   1 gång per år 2010 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kvantitativ övervakningRMÖ, Blekinge län, GrundvattenGrundvattennivå
Kemisk kontrollerande övervakningRMÖ, Blekinge län, GrundvattenAmmonium
Konduktivitet
Nitrat
pH

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Nitratdirektivet
Natura 2000

Stationsparametrar GW

Parameter Klassning Version  
Källa Ja Beslutad
Brunn