SRK, Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Skivarpsåns och Dybäcksåns vattenvårdsförbund
SRK, Samordnad recipientkontroll
1989
2014
Avslutat
Skåne
2013-03-06 09:24
2016-08-31 13:48
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dybäcksån (SV-Skånes vattendrag) SE614198-135699 Dybäcksån, Hörte Hamn 20 Dybäcksån Kustområde
2 Skivarpsån mynning (SV-Skånes vattendrag) SE614416-136119 Skivarpsån, landsvägsbron vid Abbekås 1 Abbekås Skivarpsån Kustområde
3 Skivarpsån Tånemölla (SV-Skånes vattendrag) SE614890-136007 Skivarpsån, Tånebro Skivarpsån Kustområde