VER, Norrbottens län Växtplankton i sjöar

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mellan åren 2008 och 2012 undersöktes ett antal sjöar i Norrbotten. Prover på vattenkemi, klorofyll och växtplankton analyserades för att ta reda på om sjöarna var övergödda.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2012
Avslutat
Norrbotten
2014-09-26 12:48
2015-02-04 10:31
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Alträsket SE730662-175600 Alträsket Alträsket Alån
2 Armasjärvi SE737829-184595 Armasjärvi Armasjärvi Torneälven
3 Buddbyträsket SE731946-176776 Buddbyträsket Buddbyträsket Luleälven
4 Hedavan SE731421-176251 Hedavan Hedavan Luleälven
5 Hirvijärvi SE739167-182978 Hirvijärvi Hirvijärvi Sangisälven
6 Innerträsket SE738247-180533 Innerträsket Innerträsket Kalixälven
7 Järvträsket SE723856-167184 Järvträsket Järvträsket Skellefteälven
8 Kuivajärvi SE739162-184764 Kuivajärvi Kuivajärvi Torneälven
9 Kusträsket SE732076-175747 Kusträsket Kusträsket Luleälven
10 Kälvjärv SE736288-181112 Kälvjärv Kälvjärv Kalixälven
11 Lappträsket SE734488-184701 Lappträsket Lappträsket Sangisälven
12 Miekojärvi SE737993-182848 Miekojärvi Miekojärvi Sangisälven
13 Mockträsket SE730559-176579 Mockträsket Mockträsket Alån
14 Muurasjärvi SE743695-175804 Muurasjärvi Kalixälven
15 Nuuksujärvi SE751103-178148 Nuuksujärvi Nuuksujärvi Torneälven
16 Persöfjärden SE731115-178915 Persöfjärden Persöfjärden Altersundet
17 Piilijärvi SE750136-172978 Piilijärvi Piilijärvi Kalixälven
18 Pääjärvi SE745762-183298 Pääjärvi Pääjärvi Torneälven
19 Rantajärvi SE742309-184714 Rantajärvi Rantajärvi Torneälven
20 Ruokojärvi SE748434-177608 Ruokojärvi Ruokojärvi Kalixälven
21 Saittajärvi SE748583-177706 Saittajärvi Saittajärvi Kalixälven
22 Sammakkojärvi SE744073-175086 Sammakkojärvi Sammakkojärvi Kalixälven
23 Sandsjärv SE737907-180747 Sandsjärv Sandsjärv Kalixälven
24 Sandträsket SE724544-166510 Sandträsket Sandträsket Skellefteälven
25 Sattajärvi SE746215-182764 Sattajärvi Sattajärvi Torneälven
26 Sladan SE732582-180022 Sladan Sladan Vitån
27 Soukolojärvi SE739841-184675 Soukolojärvi Soukolojärvi Torneälven
28 Storsjön SE747369-171307 Storsjön Storsjön Kalixälven
29 Storträsket SE725236-166925 Storträsket Storträsket Skellefteälven
30 Storträsket SE733040-185358 Storträsket Storträsket Sangisälven
31 Suaninkijärvi SE743054-182893 Suaninkijärvi Suaninkijärvi Kalixälven
32 Takajärvi SE750401-179221 Takajärvi Takajärvi Torneälven
33 Vittjärvsträsket SE731816-176403 Vittjärvsträsket Vittjärvsträsket Luleälven
34 Vitåfjärden SE733038-180222 Vitåfjärden Vitåfjärden Vitån
35 Västra Muskusträsket SE729952-172345 Västra Muskusträsket Västra Muskusträsket Piteälven
36 Västra Ringlet SE728217-165507 Västra Ringlet Västra Ringlet Byskeälven
37 Yli-Kuittasjärvi SE742375-185307 Yli-Kuittasjärvi Yli-Kuittasjärvi Torneälven
38 Yttre Bjursträsket SE728861-176332 Yttre Bjursträsket Yttre Bjursträsket Alån
39 Östra Muskusträsket SE729699-172294 Östra Muskusträsket Östra Muskusträsket Piteälven