RK, Fitunaån, Torps ARV

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Torps reningsverk tar emot spillvatten från Sorunda Grödby och Ristomta. Utgående vatten belastar Fitunaån.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Nynäshamns kommun
RK, Recipientkontroll
1989
-
Pågående
Stockholm
2014-11-04 10:33
2014-11-04 12:09
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Dyån, Fullbro SE654863-161486 Dyån, Fullbro RK-VDRG-NYN3 Fitunaån Kustområde
2 Dyån, Spångbro SE654463-161497 Dyån, Spångbro RK-VDRG-NYN4 Fitunaån Kustområde
3 Dyån, Torp-Gorran SE654603-161504 Dyån, Torp-Gorran RK-VDRG-NYN5 Fitunaån Kustområde
4 Dyån, Väggarö SE654441-161747 Dyån, Väggarö RK-VDRG-NYN6 Fitunaån Kustområde
5 Fitunaån, Fituna SE655036-161240 Fitunaån, Fituna RK-VDRG-NYN2 Fitunaån Kustområde
6 Källstaån, Källsta SE654880-161462 Källstaån, Källsta RK-VDRG-NYN7 Fitunaån-Källstaån Kustområde