Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 4 (2022-2027): 
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2019-07-02 16:01 av Länsstyrelsen i Stockholms län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Stockholm - 01
Kommun
Nynäshamn - 0192
Vattenmyndighet
Norra Östersjöns
Distriktsindelning
3. Norra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE62063
Åtgärdsområde
Västra Södertörn och Södertäljes södra fjärdsystem
Startår
1989
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6548472
SWEREF99 TM Östlig: 660751

RT 90 2,5 gon V - X: 6548800
RT 90 2,5 gon V - Y: 1614620

WGS84 Latitud: 59.0453385504
WGS84 Longitud: 17.8022170254

ETRS-89 Latitud: 59.04533
ETRS-89 Longitud: 17.80219

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi RK-VDRG-NYN7 Källstaån, Källsta
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten AB69 Fitunaån-Källstaån

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Näringsämnen   8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Näringsämnen Totalfosfor 8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Näringsämnen Totalkväve 8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen   8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Särskilda förorenande ämnen Ammoniak 8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Försurning   8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Försurning pH 8 gånger per år 1989 -
RK, Fitunaån, Torps ARV Vattenkemi Försurning Alkalinitet 8 gånger per år 1989 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger   Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var sjätte år 2019 -
RMÖ, Stockholms län. Extensiv kartering av vattendrag. Påväxt i rinnande vatten Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var sjätte år 2019 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningRK, Fitunaån, Torps ARVFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak
Operativ övervakningRK, Fitunaån, Torps ARVNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Särskilda förorenande ämnenAmmoniak