SCR, TBT i marina sediment, SGU

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Mätning av TBT m.fl. ämnen i ytsediment i närheten av hamnar.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Sveriges geologiska undersökning (SGU)
SCR, Screening
2003
-
Pågående
Västerbotten
2014-12-08 17:04
2017-04-18 13:15
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 22L-007 SE718618-176041 Kallholmsfjärden 22L-007 Skelleftehamnsfjärden (Kallholmsfjärden) Havet
2 22L-024 SE717920-176670 Yttre Burefjärden 22L-024 Skelleftebukten Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 20K-008 SE707374-172447 Umeå hamn 20K-008 Österfjärden Havet
2 20k-039 SE706197-170325 Hörnefors hamn 20k-039 Hörnefors området sek namn Havet
3 22L-012 SE718745-175622 Ursviksfjärden 22L-012 Ursviksfjärden Havet
4 23k-001 SE720161-174813 Kåge hamn 23k-001 Inre Kågefjärden Havet
5 23K-002 SE720136-174950 Inre Kågefjärden 23K-002 Inre Kågefjärden Havet
6 Furuögrund SE721178-175643 Furuögrund 7331 Byskefjärden Havet
7 Holmsund, Raggavaviken SE707445-172820 Holmsund, Raggavaviken 7332 Raggavaviken Havet
8 Rundvik SE705174-168069 Rundvik 7241 Nordmalingsfjärden Havet