Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Vattenmätningar som genomförts med syfte att tjäna som underlag för klassning av vattenförekomster med befarad övergödningsproblematik. Misstanke om övergödning har funnits trots att nationella underlag inte antytt detta, vilket medfört att Länsstyrelsen har velat ha mätningar på plats för statusklassning.
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2008
2013
Avslutat
Norrbotten
2015-01-09 14:19
2015-02-26 07:37
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bastafjärden SE726964-177227 Bastafjärden Bastafjärden Bastafjärden Ligger utanför HARO
2 Bergnäsfjärden SE730223-179730 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
3 Brändöfjärden SE726817-177395 Brändöfjärden Brändöfjärden Brändöfjärden Ligger utanför HARO
4 Börstskärsfjärden SE727907-178641 Börstskärsfjärden Börstskärsfjärden Ersnäsfjärden Ligger utanför HARO
5 Ersnäsfjärden SE727955-178576 Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ersnäsfjärden Ligger utanför HARO
6 Granöfjärden SE729958-179602 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
7 Haraholmsfjärden SE725791-177199 Haraholmsfjärden Haraholmsfjärden Haraholmsfjärden Ligger utanför HARO
8 Harrbäcksfjärden SE726929-176766 Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Harrbäcksfjärden Ligger utanför HARO
9 Håkansöfjärden SE726538-176673 Håkansöfjärden Håkansöfjärden Håkansöfjärden Ligger utanför HARO
10 Inre Lulefjärden SE729060-179067 Inre Lulefjärden Inre Lulefjärden Inre Lulefjärden Ligger utanför HARO
11 Mulöviken SE729644-179753 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
12 Måttsundsfjärden SE728200-178765 Måttsundsfjärden Måttsundsfjärden Måttsundsfjärden Ligger utanför HARO
13 Möröfjärden SE728158-178063 Möröfjärden Möröfjärden Möröfjärden Ligger utanför HARO
14 Nördfjärden SE725975-176602 Nördfjärden Nördfjärden Nördfjärden Ligger utanför HARO
15 Rånefjärden SE731619-180024 Rånefjärden Rånefjärden Rånefjärden Ligger utanför HARO
16 Rävahavet SE726212-176420 Rävahavet Rävahavet Rävahavet Ligger utanför HARO
17 Seskaröfjärden SE732015-185951 Seskaröfjärden Seskaröfjärden Seskaröfjärden Ligger utanför HARO
18 Siknäsfjärden SE731828-181975 Siknäsfjärden Siknäsfjärden Siknäsfjärden Ligger utanför HARO
19 Skomakarfjärden SE731769-187131 Skomakarfjärden Skomakarfjärden Skomakarfjärden Ligger utanför HARO
20 Svensbyfjärden SE725945-175698 Svensbyfjärden Svensbyfjärden Svensbyfjärden Ligger utanför HARO
21 Sörbrändöfjärden SE728088-180692 Sörbrändöfjärden Sörbrändöfjärden Sörbrändöfjärden Ligger utanför HARO
22 Törefjärden SE732691-181270 Törefjärden Törefjärden Törefjärden Ligger utanför HARO
23 Yttre Lulefjärden SE728873-179343 Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Ligger utanför HARO
24 Yttrefjärden SE725110-176638 Yttrefjärden Yttrefjärden Yttrefjärden Ligger utanför HARO