Svensbyfjärden

  • Avslutad övervakningsstation
  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE725945-175698
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Svensbyfjärden (SE652020-211930)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Svensbyfjärden (SE652020-211930)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Svensbyfjärden (WA82316993)
Stationen skapades: 2015-01-23 14:00 av Länsstyrelsen i Norrbottens Län
Senast uppdaterad: 2020-02-18 08:10
Vattenkategori
Sjö
Län
Norrbotten - 25
Kommun
Piteå - 2581
Vattenmyndighet
Bottenvikens
Distriktsindelning
1. Bottenviken (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Ligger utanför HARO - SE0
Åtgärdsområden
Norra Bottenviken kust
Piteälven med kustvatten
Startår
2011
Slutår
2013
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 7260710
SWEREF99 TM Östlig: 794226

RT 90 2,5 gon V - X: 7259459
RT 90 2,5 gon V - Y: 1756983

WGS84 Latitud: 65,3362148470689
WGS84 Longitud: 21,3272548200405

ETRS-89 Latitud: 65.33621
ETRS-89 Longitud: 21.32725

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Växtplankton Svensbyfjärden Svensbyfjärden
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Svensbyfjärden Svensbyfjärden
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Växtplankton Svensbyfjärden Svensbyfjärden
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Svensbyfjärden Svensbyfjärden

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Salthaltsförhållanden Salinitet (PSU) 5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Temperaturförhållande   5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   En gång 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans En gång 2011 2011
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Salthaltsförhållanden   5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Salthaltsförhållanden Konduktivitet 5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Temperaturförhållande   5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Temperaturförhållande Temperatur 5 gånger per år 2012 2013
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Ljusförhållanden Grumlighet En gång 2011 2011
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Ljusförhållanden   3 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Ljusförhållanden Siktdjup 3 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen   5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 2 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 2 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2012 2013
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen   5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt kväve (DIN) - vinter 2 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Löst oorganiskt fosfor (DIP) - vinter 2 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Totalfosfor 5 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Närsalter och hydrografi Näringsämnen Totalkväve 5 gånger per år 2011 2011
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Syrgasförhållanden   5 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Närsalter och hydrografi Syrgasförhållanden Syrgas 5 gånger per år 2012 2013

Biologiska kvalitetsfaktorer

Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Växtplankton Växtplankton   3 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2012 2013
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD) Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 3 gånger per år 2012 2013
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Växtplankton Växtplankton   3 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Växtplankton Växtplankton Klorofyll a 3 gånger per år 2011 2011
Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD) Växtplankton Växtplankton Totalbiomassa 3 gånger per år 2011 2011

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningPelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD)NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningMätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD)NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt (BD)NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet