RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Fisk (gädda, abborre, mört) och valda födodjur (djurplankton och vattengråsugga) från tio sjöar i norra Skåne har analyserats med avseende på kvicksilver och jämförts med liknande data från 2000.

Inga koordinatangivelser är gjorda för övervakningsstationerna i studien. Därför har redan befinliga stationer i respektive sjö knutits till programmet.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
RMÖ, Regional miljöövervakning
2000
2002
Avslutat
Skåne
2015-01-14 14:06
2015-02-16 16:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Farlången S SE624250-140535 Farlången Skräbeån
2 Immeln, centrala delen SE623875-140890 Immeln Skräbeån
3 Ivösjön SE622080-141495 Ivösjön Skräbeån
4 Lursjön SE195876-433081 Lursjön Helge å
5 Råbelövsjön SE195234-439700 Råbelövssjön Helge å
6 Skeingesjön SE624976-138228 Skeingesjön Helge å
7 Värsjön C SE624613-135635 Värsjön Helge å
8 Vässlarpssjön C SE624745-140400 Vässlarpssjön Helge å
9 Västersjön SE196146-417783 Västersjön Rönne å