Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeingesjön (WA39065574)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeingesjön (WA39065574)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeingesjön (WA39065574)
Stationen skapades: 2011-04-13 14:51 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2016-02-10 11:21 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6246804
SWEREF99 TM Östlig: 432073

RT 90 2,5 gon V - X: 6249760
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382280

WGS84 Latitud: 56,3610271079266
WGS84 Longitud: 13,90057016251

ETRS-89 Latitud: 56.36102
ETRS-89 Longitud: 13.90056

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSimPP93 Skeingesjön
KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar 12HelSimPP93 Skeingesjön
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Nätprovfiske i sjöar Fisk   Var sjätte år 1988 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen   Två gånger 2000 2002
RMÖ, Kvicksilver i fisk och födodjur i 10 skånska sjöar 2000 och 2002 Metaller i fisk Prioriterade ämnen Kvicksilver och kvicksilverföreningar Två gånger 2000 2002
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   Var sjätte år 1995 2016
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor Var sjätte år 1995 2016
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve Var sjätte år 1995 2016
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   4 gånger per år 1985 2016
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 4 gånger per år 1985 2016
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 4 gånger per år 1985 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFisk
FörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Operativ övervakningKEU, Skåne länNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet