KEU, Skåne län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Länets åtgärder för kalkning, effektuppföljning och biologiskt återställningsarbete bedrivs samordnat inom 17 utpekade åtgärdsområden. Dessa har skurits ner från tidigare 20 områden. För 2010 kalkas eller kalkpåverkas totalt 67 målområden varav 49 är målsjöar och 18 är rinnande målsträckor. Vattenkemiskt styrs effektuppföljningen av väderåret. I Skåne inträffar högflödesperioden vanligen under perioden oktober-april/maj och orsakas av höst och vinterregn eller vissa år av snö och snösmältning. Vinter, dvs. normalt sett från mitten av januari till mitten/slutet av mars är vanligen, men sannerligen ej alltid, den årstid då mest sura förhållanden uppträder i Skånes vatten. Mest sura förhållande kan emellertid lika väl inträffa under hösten med långvariga höstregn som kan starta någon gång i september och vara fram över jultiden eller under våren, dvs. från mitten av mars till mitten av maj, framför allt år då vi haft en vinter med tjälad mark och mycket nederbörd vare sig den fallit som snö eller regn.
Läs mer
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Skåne län
KEU, Kalkeffektuppföljning
1982
-
Pågående
Skåne
Kronoberg
Halland
Blekinge
2011-04-13 14:40
2020-06-03 07:35
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abborragyl Svensatorpet V SE624801-140444 Abborragyl Svensatorpet V 12HelBivPP16 Vässlarpssjön Helge å
2 Abborrasjön SE625291-141086 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP74 Abborrasjön Skräbeån
3 Abborrasjön Hunshult SE625286-141089 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP94 Abborrasjön Skräbeån
4 Abborrasjön Hunshult SE625290-141084 Abborrasjön Hunshult 12SkrImmPP100 Abborrasjön Skräbeån
5 Abborrasjön Hunshult C SE625300-141090 Abborrasjön Hunshult C 12SkrImmPP47 Abborrasjön Skräbeån
6 Abborrasjön S SE625292-141087 Abborrasjön Hunshult S 12SkrImmPP13 Abborrasjön Skräbeån
7 Algustorpasjön Ö SE623995-135735 Algustorpasjön Ö 12HelRökPP08 Algustorpasjön Helge å
8 Blistorpasjön SE623123-141677 Blistorpasjön 12SkrVånPP91 Blistorpasjön Skräbeån
9 Blistorpasjön SE623226-141633 Blistorpasjön 12SkrVånPP71 Blistorpasjön Skräbeån
10 Blistorpasjön C SE623195-141639 Blistorpasjön C 12SkrVånPP46 Blistorpasjön Skräbeån
11 Blistorpasjön N SE623215-141640 Blistorpasjön N 12SkrVånPP03 Blistorpasjön Skräbeån
12 Bodarpasjön SE625324-137620 Bodarpasjön 12HelBodPP91 Bodarpa Sjö Helge å
13 Bodarpasjön SE625371-137607 Bodarpasjön 12HelBodPP71 Bodarpa Sjö Helge å
14 Bodarpasjön C SE625360-137625 Bodarpasjön C 12HelBodPP46 Bodarpa Sjö Helge å
15 Bodarpasjön V SE625370-137605 Bodarpasjön V 12HelBodPP01 Bodarpa Sjö Helge å
16 Brännhultsbäcken Upp dos SE626381-138628 Brännhultsbäcken Upp dos 12HelSimPP09 Simontorpsåbäcken Helge å
17 Brönasjö SE625638-136932 Brönasjö 12HelViePP77 Bröna Sjö Helge å
18 Brönasjö U SE625608-136899 Brönasjö U 12HelViePP21 Bröna Sjö Helge å
19 Bäenbäcken SE623743-141072 Bäenbäcken 12SkrImmPP29 Bäenbäcken Skräbeån
20 Ca 1 km SV Drivebro SE625602-139072 Ca 1 km SV Drivebro 12HelDriPP81 Drivån: Krusån- Källa Helge å
21 Drivån Drivebro SE625659-139089 Drivån Drivebro 12HelDriPP61 Drivån: Krusån- Källa Helge å
22 Drivån Osby SE625270-138850 Drivån Osby 12HelDriPP03 Drivån: Krusån- Källa Helge å
23 Duvhult Ned dos SE625514-140682 Duvhult Ned dos 12SkrImmPP02 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
24 Duvhult Upp dos SE625502-140785 Duvhult Upp dos 12SkrImmPP01 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
25 Edre ström, uppströms ålkista SE624166-141306 Edre ström, uppströms ålkista 12SkrImmPP110 Immeln Skräbeån
26 Ekeshult mellan broarna SE624336-140747 Ekeshult mellan broarna 12SkrImmPP82 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
27 Ekeshult Upp dos SE624345-140742 Ekeshult Upp dos 12SkrImmPP06 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
28 Ekeshultsån Ekeshult SE624320-140757 Ekeshultsån Ekeshult 12SkrImmPP86 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
29 Ekeshultsån Ekeshult SE624344-140742 Ekeshultsån Ekeshult 12SkrImmPP87 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
30 Emmaljungabäcken,målområde SE625237-136940 Emmaljungabäcken 12HelViePP62 Emmaljungabäcken Helge å
31 Enegylet SE622712-142247 Enegylet 12SkrEnePP03 Ivösjön Skräbeån
32 Enegylet SE622725-142258 Enegylet 12SkrEnePP04 Ivösjön Skräbeån
33 Enegylet C SE622730-142251 Enegylet C 12SkrEnePP02 Ivösjön Skräbeån
34 Enegylet S SE622715-142250 Enegylet 12SkrEnePP05 Ivösjön Skräbeån
35 Farlången SE624248-140534 Farlången 12SkrImmPP104 Farlången Skräbeån
36 Farlången SE624511-140583 Farlången 12SkrImmPP97 Farlången Skräbeån
37 Farlången C SE624320-140510 Farlången C 12SkrImmPP41 Farlången Skräbeån
38 Farlången S SE624250-140535 Farlången S 12SkrImmPP04 Farlången Skräbeån
39 Faxeröd ned dos SE624825-132677 Faxeröd Ned dos 12RönFaxPP06 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
40 Faxeröd Upp dos SE624980-132717 Faxeröd Upp dos 12RönFaxPP05 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
41 Faxerödsbäcken ned dos SE624840-132682 Faxeröd 12RönFaxPP09 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
42 Fulagylet N SE625761-141712 Fulagylet N 12SkrVilPP15 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
43 Fulagylsbäcken SE625539-141704 Fulagylsbäckn 12SkrVilPP16 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
44 Furutorp Ned dos SE624722-136274 Furutorp Ned dos 12HelViePP03 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
45 Furutorp Upp dos SE624722-136215 Furutorp Upp dos 12HelViePP02 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
46 Fåglasjön C SE622410-135589 Fåglasjön C 12RönYbbPP92 Fåglasjön Rönne å
47 Gamla bron N Sibbhult SE623946-140062 Gamla bron N Sibbhult 12HelBivPP82 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
48 Getabäcken SE624308-137577 Getabäcken 12HelTviPP09 WA72577412 Helge å
49 Gryde bäck SE624180-140153 Gryde bäck 12HelBivPP33 Gryde bäck Helge å
50 Grydeå SE624572-140231 Grydeå 12HelBivPP23 Grydå Helge å
51 Grösjön SE622276-135961 Grösjön 12HelGröPP71 Grösjön Helge å
52 Grösjön SE622305-135958 Grösjön 12HelGröPP91 Grösjön Helge å
53 Grösjön C SE622285-135960 Grösjön C 12HelGröPP46 Grösjön Helge å
54 Grösjön S SE622277-135960 Grösjön S 12HelGröPP01 Grösjön Helge å
55 Gårdsjön Vässlarp SE624640-140500 Gårdsjön Vässlarp 12HelBivPP72 Gårdsjön Vässlarp Helge å
56 Gårdsjön Vässlarp SE624678-140541 Gårdsjön Vässlarp 12HelBivPP99 Gårdsjön Vässlarp Helge å
57 Gårdsjön Vässlarp Tillflöde S SE624617-140509 Gårdsjön Vässlarp Tillflöde S 12HelBivPP26 WA47895316 Helge å
58 Gårdsjön/Hyng SE625301-137017 Gårdsjön/Hyng 12HelViePP96 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
59 Gårdsjön/Hyng SE625302-137021 Gårdsjön/Hyng 12HelViePP76 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
60 Gårdsjön/Hyng U SE625301-137016 Gårdsjön/Hyng U 12HelViePP20 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
61 Gårdsjön/Hyngarp C SE625315-137027 Gårdsjön/Hyng C 12HelViePP51 Gårdsjön/Hyngarp Helge å
62 Gårdsjön Vässlarp SE624680-140492 Gårdsjön Vässlarp 12HelBivPP92 Gårdsjön Vässlarp Helge å
63 Gårdsjön Vässlarp C SE624675-140520 Gårdsjön Vässlarp C 12HelBivPP47 Gårdsjön Vässlarp Helge å
64 Gårdsjön Vässlarp Ö SE624675-140540 Gårdsjön Vässlarp Ö 12HelBivPP06 Gårdsjön Vässlarp Helge å
65 Gårdsjön/Ängl SE624209-135883 Gårdsjön/Ängl 12HelRökPP91 Helge å
66 Gårdsjön/Ängl SE624243-135901 Gårdsjön/Ängl 12HelRökPP71 Helge å
67 Gårdsjön/Ängl Ned dos SE624251-135915 Gårdsjön/Ängl Ned dos 12HelRökPP02 Helge å
68 Gårdsjön/Ängl S SE624213-135840 Gårdsjön/Ängl S 12HelRökPP13 Helge å
69 Gårdsjön/Ängl Upp dos SE624285-135980 Gårdsjön/Ängl Upp dos 12HelRökPP01 Helge å
70 Gårdsjön Örnanäs Ö SE624422-140652 Gårdsjön Örnanäs Ö 12SkrImmPP05 Gårdsjön/Örna Skräbeån
71 Gårdssjön/Änglarp C SE624220-135875 Gårdsjön/Ängl C 12HelRökPP46 Gårdsjön/Änglarp Helge å
72 Gängessjön V SE624782-136396 Gängessjön V 12HelViePP28 Gängessjön Helge å
73 Hamsarp Ned dos SE626052-139742 Hamsarp Ned dos 12HelKilPP08 Kilingaån Helge å
74 Hamsarp Upp dos SE626157-139748 Hamsarp Upp dos 12HelKilPP07 Kilingaån Helge å
75 Hamsarpasjön U SE625970-139725 Hamsarpasjön U 12HelKilPP01 Hamsarpasjö Helge å
76 Hjärtasjön SE625269-140569 Hjärtasjön C 12SkrImmPP44 Hjärtasjön Skräbeån
77 Hjärtasjön SE625362-140596 Hjärtasjön 12SkrImmPP79 Hjärtasjön Skräbeån
78 Hjärtasjön C SE625335-140570 Hjärtasjön C 12SkrImmPP46 Hjärtasjön Skräbeån
79 Hjärtasjön N SE625360-140595 Hjärtasjön N 12SkrImmPP03 Hjärtasjön Skräbeån
80 Hjärtasjön Tillflöde SV SE625299-140540 Hjärtasjön Tillflöde SV 12SkrImmPP32 Hjärtasjön Skräbeån
81 Humlesjöbäcken SE623795-136020 Humlesjöbäcken 12HelRökPP10 Humlesjöbäcken Helge å
82 Humlesjön SE623847-136162 Humlesjön 12HelRökPP94 Humlesjön Helge å
83 Humlesjön SE623868-136197 Humlesjön 12HelRökPP74 Humlesjön Helge å
84 Humlesjön C SE623845-136190 Humlesjön C 12HelRökPP49 Humlesjön Helge å
85 Humlesjön U SE623850-136160 Humlesjön U 12HelRökPP09 Humlesjön Helge å
86 Håkantorpet Ned dos SE625714-141770 Håkantorpet Ned dos 12SkrVilPP02 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
87 Håkantorpet Upp dos SE625840-141772 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP01 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
88 Håkantorpet Upp dos SE625870-141770 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP81 Humlesjöbäcken Skräbeån
89 Håkantorps ö d U SE622242-135445 Håkantorps övre damm U 12RönYbbPP02 Rönne å
90 Hårsjöbäcken V3 SE624510-136292 Hårsjöbäcken V3 12HelViePP09 WA11043410 Helge å
91 Hårsjön SE624514-136278 Hårsjön 12HelViePP92 Hårsjön Helge å
92 Hårsjön SE624526-136235 Hårsjön 12HelViePP72 Hårsjön Helge å
93 Hårsjön C SE624515-136220 Hårsjön C 12HelViePP46 Hårsjön Helge å
94 Hårsjön N SE624525-136220 Hårsjön N 12HelViePP07 Hårsjön Helge å
95 Immeln SE623977-140982 Immeln 12SkrImmPP103 Immeln Skräbeån
96 Immeln U SE624180-141251 Immeln U 12SkrImmPP98 Immeln Skräbeån
97 Immeln U SE624172-141270 Immeln U 12SkrImmPP22 Immeln Skräbeån
98 Kilingaån Abrölla SE625570-139545 Kilingaån Abrölla 12HelKilPP03 Kilingaån Helge å
99 Kilingaån Svenst SE625183-139565 Kilingaån Svenst 12HelKilPP05 Kilingaån Helge å
100 Kilingaån Traneveka upp bro SE624798-139605 Kilingaån Traneveka upp bro 12HelKilPP81 Kilingaån Helge å
101 Kilingaån,Traneveka, målområde SE624785-139605 Kilingaån Traneveka 12HelKilPP61 Kilingaån Helge å
102 Killeberg Ned dos SE626072-139409 Killeberg Ned dos 12HelDriPP02 Drivån: Krusån- Källa Helge å
103 Killeberg Upp dos SE626195-139465 Killeberg Upp dos 12HelDriPP01 Drivån: Krusån- Källa Helge å
104 Knösebäck SE624528-141034 Knösebäck 12SkrImmPP30 WA51468020 Skräbeån
105 Krokgylet U SE624243-140553 Krokgylet U 12SkrImmPP72 Farlången Skräbeån
106 Kroksjön Sibbhult SE623748-140164 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP103 Kroksjön Helge å
107 Kroksjön Sibbhult SE623735-140161 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP76 Kroksjön Helge å
108 Kroksjön Sibbhult SE623763-140178 Kroksjön Sibbhult 12HelBivPP96 Kroksjön Helge å
109 Kroksjön Sibbhult V SE623735-140160 Kroksjön Sibbhult V 12HelBivPP12 Kroksjön Helge å
110 Kroksjön Sibbhult C SE623740-140176 Kroksjön Sibbhult C 12HelBivPP51 Kroksjön Helge å
111 Krusasjön SE626316-139009 Krusasjön 12HelDriPP73 Krusasjön Helge å
112 Krusasjön SE626319-139009 Krusasjön 12HelDriPP93 Krusasjön Helge å
113 Krusasjön C SE626388-139028 Krusasjön C 12HelDriPP47 Krusasjön Helge å
114 Krusasjön S SE626344-139008 Krusasjön S 12HelDriPP07 Krusasjön Helge å
115 Kruseböke Ned dos SE626208-139051 Kruseböke Ned dos 12HelDriPP05 Krusån Helge å
116 Kruseböke Upp dos 1 SE626335-139153 Kruseböke Upp dos 1 12HelDriPP10 Krusån Helge å
117 Krusån Osby SE625260-138815 Krusån Osby 12HelDriPP08 Krusån Helge å
118 Krusån Sågmylletorpet SE625844-138895 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP62 Krusån Helge å
119 Krusån Sågmylletorpet SE625845-138896 Krusån Sågmylletorpet 12HelDriPP82 Krusån Helge å
120 Kvarnagölen S SE625554-137191 Lilla Nosta Helge å
121 Kvarnen SE622975-141845 Kvarnen 12SkrVånPP81 Lillån Skräbeån
122 Kyrkmossedammen SE625144-132825 Kyrkmossedammen 12RönRösPP71 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
123 Kyrkmossedammen U SE625145-132825 Kyrkmossedammen U 12RönRösPP01 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
124 Kätteboda Ned dos SE625783-141588 Kätteboda Ned dos 12SkrVilPP07 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
125 Kättebodabäcken Ulvshult SE625492-141605 Kättebodabäcken Ulvshult 12SkrVilPP09 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
126 Kättebodabäcken Ulvshult SE625493-141603 Kättebodabäcken Ulvshult 12SkrVilPP43 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
127 Kätteboda Upp dos SE625875-141570 Kätteboda Upp dos 12SkrVilPP06 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
128 Kättebodadammen SE625733-141606 Kättebodadammen 12SkrVilPP73 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
129 Kättebodadammen Ö SE625736-141612 Kättebodadammen Ö 12SkrVilPP08 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
130 Lehultasjön SE624660-136594 Lehultasjön 12HelViePP74 Lehultasjön Helge å
131 Lehultasjön SE624725-136618 Lehultasjön 12HelViePP94 Lehultasjön Helge å
132 Lehultasjön C SE624680-136585 Lehultasjön C 12HelViePP48 Lehultasjön Helge å
133 Lehultasjön,vid bryggan, målområde SE624655-136590 Lehultasjön S 12HelViePP13 Lehultasjön Helge å
134 Lekp 200 m upp stn 1 SE624750-133420 Trollbäcken saknas Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
135 Liasjöbäcken SE625757-138818 Liasjöbäcken 12HelDriPP11 Liasjöbäcken Helge å
136 Liasjön C SE625911-138823 Liasjön 12HelDriPP91 Liasjön Helge å
137 Lilla Nosta N SE625543-137181 Lilla Nosta N 12HelViePP31 Lilla Nosta Helge å
138 Lillasjö SE624652-136413 Lillasjö 12HelViePP73 Lillasjö/Hårsjö Helge å
139 Lillasjö SE624700-136409 Lillasjö 12HelViePP93 Lillasjö/Hårsjö Helge å
140 Lillasjö C SE624665-136403 Lillasjö C 12HelViePP47 Lillasjö/Hårsjö Helge å
141 Lillasjö U SE624702-136408 Lillasjö U 12HelViePP11 Lillasjö/Hårsjö Helge å
142 Lillån Hanavrå SE625690-137830 Lillån Hanavrå 12HelLilPP03 Helge å
143 Lillån Sibbarp SE622975-141847 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP02 Lillån Skräbeån
144 Lillån Sibbarp SE622979-141841 Lillån Sibbarp 12SkrVånPP61 Lillån Skräbeån
145 Lillån Visseltofta SE625695-137830 Lillån Visseltofta 12HelLilPP81 Helge å
146 Lillån Visseltofta SE625703-137959 Lillån Visseltofta 12HelLilPP61 Helge å
147 Lursjön V SE623897-137866 Lursjön V 12HelSärPP03 Lursjön Helge å
148 Lyngsjön Ö SE620170-139135 Lyngsjön Ö 12HelSärPP01 Lyngsjön Helge å
149 Långhultsb SE624764-133006 Långhultsbäcken 12RönRösPP06 Svartabäcken (Långhultsbäcken) Rönne å
150 Lärkesholmssjön SE624178-134911 Lärkesholmssjön 12RönSärPP15 Lärkesholmssjön Rönne å
151 Lönsbodabäcken SE625170-140745 Lönsbodabäcken 12SkrImmPP24 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
152 Lönsholma Ned dos SE624856-136372 Lönsholma Ned dos 12HelViePP17 Åldammsbäcken Helge å
153 Lönsholma Upp dos SE624883-136372 Lönsholma Upp dos 12HelViePP16 Åldammsbäcken Helge å
154 Mellansjön S SE624868-136632 Mellansjön S 12HelViePP30 Mellansjön Helge å
155 Mjöasjön SE625738-139520 Mjöasjön 12HelKilPP91 Mjöasjö Helge å
156 Mjöasjön C SE625783-139545 Mjöasjön C 12HelKilPP46 Mjöasjö Helge å
157 Mjöasjön N SE625810-139540 Mjöasjön N 12HelKilPP04 Mjöasjö Helge å
158 Möllesjön SE624136-135779 Möllesjön 12HelRökPP72 Helge å
159 Möllesjön SE624160-135791 Möllesjön 12HelRökPP92 Helge å
160 Möllesjön C SE624180-135835 Möllesjön C 12HelRökPP47 Helge å
161 Möllesjön S SE624125-135780 Möllesjön S 12HelRökPP06 Helge å
162 Norra Smedsjön U SE625505-141232 Norra Smedsjön U 12SkrImmPP53 Norra Smedsjön Skräbeån
163 Norra Smedsjön S SE625510-141212 Norra Smedsjön S 12SkrImmPP11 Norra Smedsjön Skräbeån
164 N Ulvshult SE625572-141586 N Ulvshult 12SkrVilPP38 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
165 Ned Humlesjön SE623727-135930 Ned Humlesjön 12HelRökPP50 Humlesjöbäcken Helge å
166 Ned Århult Ned dos SE624815-132750 Ned Århult Ned dos 12RönÅrhPP02 Nedre Århultsbäcken Rönne å
167 Ned Århult Upp dos SE624950-132927 Ned Århult Upp dos 12RönÅrhPP01 Nedre Århultsbäcken Rönne å
168 Nedre Århultsbäcken SE624822-132753 Nedre Århultsbäcken 12RönÅrhPP05 Nedre Århultsbäcken Rönne å
169 Nedre Århultsbäcken SE624830-132785 Nedre Århultsbäcken 12RönÅrhPP04 Nedre Århultsbäcken Rönne å
170 Norra Hajsgyl S SE624972-140469 Norra Hajsgyl S 12HelBivPP17 Mell Myllesjön Helge å
171 Norra Smedsjön SE625511-141213 Norra Smedsjön 12SkrImmPP92 Norra Smedsjön Skräbeån
172 Norra Smedsjön SE625516-141212 Norra Smedsjön 12SkrImmPP90 Norra Smedsjön Skräbeån
173 Norra Smedsjön C SE625518-141205 Norra Smedsjön C 12SkrImmPP45 Norra Smedsjön Skräbeån
174 Norresjöbäcken SE624525-136270 Norresjöbäcken 12HelViePP08 WA11043410 Helge å
175 Nybygdasjön S SE625302-138505 Nybygdasjön S 12HelSimPP07 Nybygdasjön Helge å
176 Nytebodaån SE624475-141290 Nytebodaån 12SkrImmPP19 Nytebodaån Skräbeån
177 Oresjön SE624870-136507 Oresjön 12HelViePP79 Oresjön Helge å
178 Oresjön SE624937-136646 Oresjön 12HelViePP98 Oresjön Helge å
179 Oresjön C SE624864-136528 Oresjön C 12HelViePP52 Oresjön Helge å
180 Oresjön N SE624961-136650 Oresjön N 12HelViePP29 Oresjön Helge å
181 Oretorp Ned dos SE624990-136664 Oretorp Ned dos 12HelViePP23 Helge å
182 Oretorp Upp dos SE625022-136670 Oretorp Upp dos 12HelViePP22 Helge å
183 Orsjön SE625806-138390 Orsjön 12HelSimPP91 Orsjön Helge å
184 Orsjön SE625833-138423 Orsjön 12HelSimPP71 Orsjön Helge å
185 Orsjön C SE625840-138415 Orsjön C 12HelSimPP46 Orsjön Helge å
186 Orsjön Ö SE625840-138430 Orsjön Ö 12HelSimPP02 Orsjön Helge å
187 Osbysjön SE624815-138826 Osbysjön 12HelDriPP92 Osbysjön Helge å
188 Osbysjön SE624889-138783 Osbysjön 12HelDriPP72 Osbysjön Helge å
189 Osbysjön C SE625065-138825 Osbysjön C 12HelDriPP46 Osbysjön Helge å
190 Osbysjön Ö SE624894-138775 Osbysjön Ö 12HelDriPP09 Osbysjön Helge å
191 Osbäcken Boalt SE624715-135760 Osbäcken Boalt 12HelViePP26 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
192 Osbäcken Rommentorp SE624735-136130 Osbäcken Rommentorp 12HelViePP27 Vieån: Vittsjön - Åldammsbäcken Helge å
193 Pickelsjön U SE624930-136735 Pickelsjön U 12HelViePP24 Pickelsjön Helge å
194 Rammsjön Marieholm C SE623291-142178 Rammsjön Marieholm C 12SkrRamPP05 Rammsjön Skräbeån
195 Rammsjön Marieholm N SE623300-142140 Rammsjön Marieholm N 12SkrRamPP03 Rammsjön Skräbeån
196 Rammsjön Marieholm U SE623297-142135 Rammsjön Marieholm U 12SkrRamPP02 Rammsjön Skräbeån
197 Rammsjön Sibbhult SE623497-140241 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP102 Rammsjön/Sibbhult Helge å
198 Rammsjön Sibbhult Tillflöde S SE623478-140279 Rammsjön Sibbhult Tillflöde S 12HelBivPP30 Rammsjön/Sibbhult Helge å
199 Rammsjön Sibbhult SE623493-140241 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP75 Rammsjön/Sibbhult Helge å
200 Rammsjön Sibbhult SE623521-140260 Rammsjön Sibbhult 12HelBivPP95 Rammsjön/Sibbhult Helge å
201 Rammsjön Sibbhult C SE623500-140248 Rammsjön Sibbhult C 12HelBivPP50 Rammsjön/Sibbhult Helge å
202 Rammsjön Sibbhult S SE623510-140230 Rammsjön Sibbhult S 12HelBivPP11 Rammsjön/Sibbhult Helge å
203 Raslången/Böke U SE623315-141455 Raslången/Böke U 12SkrVånPP01 Raslången Skräbeån
204 Rinn Ned dos SE624730-133205 Rinn Ned dos 12RönRinPP02 Rinn Rönne å
205 Rinn Ned dos SE624735-133210 Rinn Ned dos 12RönRinPP04 Rinn Rönne å
206 Rinn Sofiedal SE624735-133205 Rinn Sofiedal 12RönRinPP05 Rinn Rönne å
207 Rinn Upp dos SE624838-133235 Rinn Upp dos 12RönRinPP01 Rinn Rönne å
208 Rolstorpssjön SE624426-140357 Rolstorpssjön 12HelBivPP74 Rolstorpssjön Helge å
209 Rolstorpssjön SE624625-140318 Rolstorpssjön 12HelBivPP94 Rolstorpssjön Helge å
210 Rolstorpssjön SE624638-140354 Rolstorpssjön 12HelBivPP101 Rolstorpssjön Helge å
211 Rolstorpssjön C SE624445-140355 Rolstorpssjön C 12HelBivPP49 Rolstorpssjön Helge å
212 Rolstorpssjön S SE624436-140368 Rolstorpssjön S 12HelBivPP08 Rolstorpssjön Helge å
213 Rökeån Hörja SE623280-136165 Rökeån Hörja 12HelRökPP11 Rökeån Helge å
214 Rökeån Vedema SE623320-136520 Rökeån Vedema Rökeån Helge å
215 Biskopsgården Ned dos SE625542-140274 Biskopsgården Ned dos 12HelBivPP02 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
216 Biskopsgården Upp dos SE625795-140365 Biskopsgården Upp dos 12HelBivPP01 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
217 Rönneb Hylta SE623550-140062 Rönneb Hylta 12HelBivPP85 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
218 Rönneb Högsma SE624266-140121 Rönneb Högsma 12HelBivPP32 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
219 Rönneb Simontorp SE624758-140180 Rönneb Simontorp 12HelBivPP86 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
220 Rönneb Simontorp SE624766-140180 Rönneb Simontorp 12HelBivPP03 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
221 Trallemöllan Ned dos 1 SE623947-140064 Trallemöllan Ned dos 1 12HelBivPP15 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
222 Trallemöllan Upp dos SE624080-140080 Trallemöllan Upp dos 12HelBivPP10 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
223 Rönnesjön SE625612-141770 Rönnesjön 12SkrVilPP92 Rönnesjön Skräbeån
224 Rönnesjön SE625682-141791 Rönnesjön 12SkrVilPP72 Rönnesjön Skräbeån
225 Rönnesjön N SE625665-141795 Rönnesjön C 12SkrVilPP47 Rönnesjön Skräbeån
226 Rönnesjön N SE625666-141794 Rönnesjön N 12SkrVilPP04 Rönnesjön Skräbeån
227 Rövarebäcken Upp dos SE625722-137330 Rövarebäcken Upp dos 12HelLilPP01 Rövarebäcken Helge å
228 Södra Kroksjön SE624565-141211 Södra Kroksjön 12SkrImmPP101 Södra Kroksjön Skräbeån
229 Södra Kroksjön SE624565-141240 Södra Kroksjön 12SkrImmPP96 Södra Kroksjön Skräbeån
230 Södra Kroksjön V SE624558-141211 Södra Kroksjön V 12SkrImmPP17 Södra Kroksjön Skräbeån
231 Sandören SE626218-141764 Sandören 12SkrVilPP93 Sandören Skräbeån
232 Sandören SE626345-141794 Sandören 12SkrVilPP74 Sandören Skräbeån
233 Sandören C SE626245-141754 Sandören C 12SkrVilPP48 Sandören Skräbeån
234 Sandören N SE626342-141796 Sandören N 12SkrVilPP13 Sandören Skräbeån
235 Sibbhult ned damm SE623907-140056 Sibbhult ned damm 12HelBivPP84 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
236 Simontorp Ned dos SE625423-138439 Simontorp Ned dos 12HelSimPP05 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
237 Simontorp Upp dos SE625520-138460 Simontorp Upp dos 12HelSimPP04 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
238 Simontorpsån Kylen SE625982-138652 Simontorpsån Kylen 12HelSimPP61 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
239 Simontorpsån Nybygda SE625265-138302 Simontorpsån Nybygda 12HelSimPP06 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
240 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde SE625270-138302 Upp Skeingesjön 12HelSimPP82 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
241 Skeingesjön SE624976-138228 Skeingesjön 12HelSimPP93 Skeingesjön Helge å
242 Skeingesjön SE625228-138293 Skeingesjön 12HelSimPP73 Skeingesjön Helge å
243 Skeingesjön C SE625105-138233 Skeingesjön C 12HelSimPP47 Skeingesjön Helge å
244 Skeingesjön Ö SE625113-138252 Skeingesjön Ö 12HelSimPP08 Skeingesjön Helge å
245 Skäravattnet C SE624486-141154 Skäravattnet C 12SkrImmPP105 Skäravattnet Skräbeån
246 SO St Rönhult SE625310-141661 SO St Rönhult 12SkrVilPP39 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
247 Stora Nosta SE625470-137088 Stora Nosta 12HelViePP95 Stora Nosta Helge å
248 Stora Nosta SE625505-137120 Stora Nosta 12HelViePP75 Stora Nosta Helge å
249 Stora Nosta C SE625490-137095 Stora Nosta C 12HelViePP49 Stora Nosta Helge å
250 Stora Nosta S SE625453-137125 Stora Nosta S 12HelViePP32 Stora Nosta Helge å
251 Store Damm U SE622337-135447 Store Damm U 12RönYbbPP03 Store Damm Rönne å
252 Strönasjön SE625357-141296 Strönasjön 12SkrImmPP99 Strönasjön Skräbeån
253 Strönasjön SE625358-141299 Strönasjön 12SkrImmPP93 Strönasjön Skräbeån
254 Strönasjön SE625362-141304 Strönasjön 12SkrImmPP73 Strönasjön Skräbeån
255 Strönasjön C SE625405-141295 Strönasjön C 12SkrImmPP46 Strönasjön Skräbeån
256 Strönasjön U SE625350-141299 Strönasjön U 12SkrImmPP12 Strönasjön Skräbeån
257 Strönasjön Ö SE625380-141303 Strönasjön Ö 12SkrImmPP26 Strönasjön Skräbeån
258 Strönhultsbäcken SE624545-140975 Strönhultsbäcken 12SkrImmPP15 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
259 Strönhultsbäcken SE624545-140976 Strönhultsbäcken 12SkrImmPP88 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
260 Stålagyl S SE624588-141293 Stålagyl S 12SkrImmPP31 Norra Kroksjön Skräbeån
261 Svanshalssjön C SE625612-138546 Svanshalssjön 12HelSimPP92 Svanshalssjön Helge å
262 Svinasjön Ö SE624505-136557 Svinasjön Ö 12HelViePP12 Lehultasjön Helge å
263 Sågmöllebacken Ned dos SE625458-136598 Sågmöllebacken Ned dos 12HelViePP15 Åldammsbäcken Helge å
264 Sågmöllebacken Upp dos SE625565-136641 Sågmöllebacken Upp dos 12HelViePP14 Åldammsbäcken Helge å
265 Toffelfabriken Hjärsås SE623348-139825 Toffelfabriken Hjärsås 12HelBivPP83 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
266 Tosthult Ned dos SE625548-141318 Tosthult Ned dos 12SkrImmPP10 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
267 Tosthult Upp dos SE625610-141330 Tosthult Upp dos 12SkrImmPP09 Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) Skräbeån
268 Tranegylet N SE625614-141800 Tranegylet N 12SkrVilPP17 Rönnesjön Skräbeån
269 Trollbäcken SE624732-133412 Trollbäcken saknas Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
270 Trollsjön Ö SE624462-134858 Trollsjön Ö 12RönSärPP11 Åsljungasjön Rönne å
271 Tviggasjöbäcken SE624252-137477 Tviggasjöbäcken 12HelTviPP81 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
272 Tviggasjöbäcken Tofta SE624287-137632 Tviggasjöbäcken Tofta 12HelTviPP61 Farstorpsån: Fredskogsån-Källa Helge å
273 Tydingen Ö SE623765-138990 Tydingen Ö 12HelSärPP02 Tydingen Helge å
274 Tyska gylet N SE625606-140529 Tyskagylet N 12SkrImmPP62 Hjärtasjön Skräbeån
275 Ubbasjön SE625087-141142 Ubbasjön 12SkrImmPP95 Ubbasjön Skräbeån
276 Ubbasjön SE625186-141174 Ubbasjön 12SkrImmPP101 Ubbasjön Skräbeån
277 Ubbasjön C SE625165-141175 Ubbasjön C 12SkrImmPP48 Ubbasjön Skräbeån
278 Ubbasjön Tillflöde N SE625186-141152 Ubbasjön Tillflöde N 12SkrImmPP66 Abborrasjöbäcken Skräbeån
279 Ubbasjön V SE625158-141156 Ubbasjön V 12SkrImmPP27 Ubbasjön Skräbeån
280 Udryen SE625956-141898 Udryen 12SkrVilPP91 Udryen Skräbeån
281 Udryen SE625975-141918 Udryen 12SkrVilPP71 Udryen Skräbeån
282 Udryen C SE626000-141910 Udryen C 12SkrVilPP46 Udryen Skräbeån
283 Udryen V SE625986-141891 Udryen V 12SkrVilPP12 Udryen Skräbeån
284 Ulkenesjön SE625013-140573 Ulkenesjön 12HelBivPP91 Ulkenesjön Helge å
285 Ulkenesjön SE625057-140561 Ulkenesjön 12HelBivPP98 Ulkenesjön Helge å
286 Ulkenesjön SE625057-140563 Ulkenesjön 12HelBivPP71 Ulkenesjön Helge å
287 Ulkenesjön C SE625035-140565 Ulkenesjön C 12HelBivPP46 Ulkenesjön Helge å
288 Ulkenesjön N SE625050-140560 Ulkenesjön N 12HelBivPP04 Ulkenesjön Helge å
289 Ulkenesjön Tillflöde N SE625060-140565 Ulkenesjön Tillflöde N 12HelBivPP18 Ulkenesjön Helge å
290 Upp damm Mjöbygget SE625987-138656 Upp damm Mjöbygget 12HelSimPP83 Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) Helge å
291 V Tviggasjö V SE624244-137237 V Tviggasjö V 12HelTviPP07 Västra Sjö Helge å
292 Verumsån Boalt SE624791-135891 Verumsån Boalt 12HelViePP61 Vieån: Åldammsbäcken - Värsjön Helge å
293 Vesljungasjön SE625661-137422 Vesljungasjön 12HelLilPP71 Vesljungasjön Helge å
294 Vesljungasjön SE625683-137417 Vesljungasjön 12HelLilPP91 Vesljungasjön Helge å
295 Vesljungasjön C SE625665-137390 Vesljungasjön C 12HelLilPP46 Vesljungasjön Helge å
296 Vesljungasjön U SE625685-137417 Vesljungasjön U 12HelLilPP02 Vesljungasjön Helge å
297 Vilshultsån ned Kättebodadammen SE625637-141590 Vilshultsån ned Kättebodadammen 12SkrVilPP32 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
298 Vilshultsån Rönne SE625510-141695 Vilshultsån Rönne 12SkrVilPP05 Skräbeån
299 Vilshultsån S Rönhultsg SE625315-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP10 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
300 Vilshultsån SO. S Rönhultsg SE625310-141660 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP44 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
301 Vinnö å Dammhuset SE621985-137760 Vinnö å Dammhuset 12HelSärPP04 Vinne å: Åraslövsån - Källa Helge å
302 Vittsjön SE624928-136990 Vittsjön 12HelViePP97 Vittsjön Helge å
303 Vittsjön SE624949-136825 Vittsjön 12HelViePP78 Vittsjön Helge å
304 Vittsjön C SE624857-136793 Vittsjön C 12HelViePP42 Vittsjön Helge å
305 Vittsjön U SE624940-136992 Vittsjön U 12HelViePP25 Vittsjön Helge å
306 Värsjön SE624510-135618 Värsjön 12HelViePP71 Värsjön Helge å
307 Värsjön SE624606-135677 Värsjön 12HelViePP91 Värsjön Helge å
308 Värsjön SE624613-135635 Värsjön C 12HelViePP41 Värsjön Helge å
309 Värsjön U SE624615-135685 Värsjön U 12HelViePP01 Värsjön Helge å
310 Vässlarpssjön SE624667-140364 Vässlarpssjön 12HelBivPP93 Vässlarpssjön Helge å
311 Vässlarpssjön SE624705-140417 Vässlarpssjön 12HelBivPP100 Vässlarpssjön Helge å
312 Vässlarpssjön SE624710-140425 Vässlarpssjön 12HelBivPP73 Vässlarpssjön Helge å
313 Vässlarpssjön C SE624745-140400 Vässlarpssjön C 12HelBivPP48 Vässlarpssjön Helge å
314 Vässlarpssjön S SE624707-140423 Vässlarpssjön S 12HelBivPP14 Vässlarpssjön Helge å
315 Vässlarpssjön Tillflöde N SE624856-140413 Vässlarpssjön Tillflöde N 12HelBivPP31 Vässlarpssjön Helge å
316 Vässlarpssjön U SE624661-140361 Vässlarpssjön U 12HelBivPP07 Vässlarpssjön Helge å
317 Ålabäcken SE623223-141682 Ålabäcken 12SkrVånPP04 Lillån Skräbeån
318 Ö Tviggasjö SE624240-137422 Ö Tviggasjö 12HelTviPP71 Östra Sjö Helge å
319 Ö Tviggasjö SE624251-137453 Ö Tviggasjö 12HelTviPP91 Östra Sjö Helge å
320 Ö Tviggasjö C SE624270-137418 Ö Tviggasjö C 12HelTviPP46 Östra Sjö Helge å
321 Ö Tviggasjö S SE624240-137420 Ö Tviggasjö S 12HelTviPP08 Östra Sjö Helge å
322 Örsjön SE626071-138652 Örsjön 12HelSimPP74 Örsjön Helge å
323 Örsjön SE626148-138684 Örsjön 12HelSimPP94 Örsjön Helge å
324 Örsjön C SE626169-138507 Örsjön C 12HelSimPP48 Örsjön Helge å
325 Örsjön Ö SE626122-138622 Örsjön Ö 12HelSimPP01 Örsjön Helge å
326 Östersjön Ö SE623550-141250 Östersjön Ö 12SkrImmPP20 Östersjön Skräbeån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Abboragylet Tosthult C SE625480-141392 Abborragylet Tosthult C 12SkrImmPP34 WA95110958 Skräbeån
2 Abborragylet Tosthult N SE625482-141396 Abborragylet Tosthult N 12SkrImmPP33 WA95110958 Skräbeån
3 Bandsjön SE621974-134428 Bandsjön 12RönBanPP03 Bandsjön Rönne å
4 Bandsjön C SE621967-134430 Bandsjön C 12RönBanPP02 Bandsjön Rönne å
5 Bandsjön S SE621960-134434 Bandsjön S 12RönBanPP01 Bandsjön Rönne å
6 Bäen C SE623565-141162 Bäen C 12SkrImmPP21 Bäen Skräbeån
7 Bäen V SE623480-141140 Bäen V 12SkrImmPP35 Bäen Skräbeån
8 Bälingesjön C SE623825-134905 Bälingesjön C 12RönSärPP02 Bälingesjön Rönne å
9 Bälingesjön N SE623852-134930 Bälingesjön N 12RönSärPP01 Bälingesjön Rönne å
10 Bökegylsbäcken SE625975-141745 Bökegylsbäcken 12SkrVilPP22 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
11 Edre ström SE624168-141307 Edre ström 12SkrImmPP109 Immeln Skräbeån
12 Ekeshult Ned dos SE624155-140835 Ekeshult Ned dos 12SkrImmPP08 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
13 Ekeshult Ned dos 1 SE624320-140758 Ekeshult Ned dos 1 12SkrImmPP07 SKRÄBEÅN: Immeln-Farlångenbäcken (Ekeshultsån, nedre) Skräbeån
14 Ekeshultssjön C SE624300-140680 Ekeshultssjön C 12SkrImmPP37 Ekeshultssjön Skräbeån
15 Ekeshultssjön N SE624309-140689 Ekeshultssjön N 12SkrImmPP38 Ekeshultssjön Skräbeån
16 Ekeshultssjön U SE624337-140717 Ekeshultssjön U 12SkrImmPP36 Ekeshultssjön Skräbeån
17 Ekeshultsån Traneboda SE624885-140740 Traneboda Ned dos 12SkrImmPP108 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
18 Ekeshultsån Åtorpet SE625069-140678 Ekeshultsån Åtorpet 12SkrImmPP25 SKRÄBEÅN: Farlångenbäcken- Källa (Ekeshultsån övre, Tommabodaån) Skräbeån
19 Farlången Ö SE624319-140553 Farlången Ö 12SkrImmPP39 Farlången Skräbeån
20 Faxeröd Kullahus SE625143-132706 Faxeröd Kullahus 12RönFaxPP01 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
21 Filkesjön SE624108-141421 Filkesjön 12SkrSärPP14 Filkesjön Skräbeån
22 Filkesjön C SE624075-141380 Filkesjön C 12SkrSärPP01 Filkesjön Skräbeån
23 Filkesjön Ö SE624073-141393 Filkesjön Ö 12SkrSärPP02 Filkesjön Skräbeån
24 Forknasjön C SE624830-140980 Forknasjön C 12SkrImmPP51 Forknasjön Skräbeån
25 Forknasjön S SE624818-140978 Forknasjön S 12SkrImmPP45 Forknasjön Skräbeån
26 Forknasjön U SE624798-141005 Forknasjön U 12SkrImmPP44 Forknasjön Skräbeån
27 Fåglasjön SE622350-135608 Fåglasjön 12RönYbbPP72 Fåglasjön Rönne å
28 Fåglasjön S SE622324-135520 Fåglasjön S 12RönYbbPP08 Fåglasjön Rönne å
29 Fåglasjön V SE622347-135535 Fåglasjön V 12RönYbbPP05 Fåglasjön Rönne å
30 Gisslabodasjön U SE624975-140862 Gisslabodasjön U 12SkrImmPP50 Gisslabodasjön Skräbeån
31 Gårdsjön Örnanäs SE624442-140659 Gårdsjön Örnanäs 12SkrImmPP106 Gårdsjön/Örna Skräbeån
32 Gårdsjön Örnanäs C SE624422-140642 Gårdsjön Örnanäs C 12SkrImmPP51 Gårdsjön/Örna Skräbeån
33 Hallsjön N SE624238-141299 Hallsjön N 12SkrImmPP28 Hallsjön Skräbeån
34 Hjärtasjön U SE625249-140570 Hjärtasjön U 12SkrImmPP52 Hjärtasjön Skräbeån
35 Håkantorpet Upp dos SE625870-141771 Håkantorpet Upp dos 12SkrVilPP64 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
36 Håkantorps ö d Upp dos SE622190-135513 Håkantorps ö d Upp dos 12RönYbbPP01 Klingstorpsbäcken (Guvarpsbäcken, Munkabroån) Rönne å
37 Håkantorps övre damm N SE622232-135491 Håkantorps övre damm N 12RönYbbPP06 Håkantorps Ö Damm Rönne å
38 Kroksjön Sibbhult U SE623793-140138 Kroksjön Sibbhult U 12HelBivPP19 Kroksjön Helge å
39 Lerjesjön SE623161-140769 Lerjesjön 12SkrSärPP15 Lerjesjön Skräbeån
40 Lerjesjön C SE623175-140762 Lerjesjön C 12SkrSärPP04 Lerjesjön Skräbeån
41 Lerjesjön Ö SE623179-140765 Lerjesjön Ö 12SkrSärPP03 Lerjesjön Skräbeån
42 Lillesjö C SE623141-142147 Lillesjö C 12SkrRamPP01 Lillesjö Skräbeån
43 Lillesjö Ö SE623150-142155 Lillesjö Ö 12SkrRamPP04 Lillesjö Skräbeån
44 Långhultsb SE624760-133007 Långhultsbäcken 12RönRösPP64 Rönne å
45 Lärkesholmssjön SE624246-135047 Lärkesholmssjön 12RönSärPP16 Lärkesholmssjön Rönne å
46 Lärkesholmssjön C SE624245-135011 Lärkesholmssjön C 12RönSärPP03 Lärkesholmssjön Rönne å
47 Lärkesholmssjön V SE624240-134975 Lärkesholmssjön V 12RönSärPP04 Lärkesholmssjön Rönne å
48 Mjösjön C SE623895-140268 Mjösjön C 12HelBivPP22 Mjösjön Helge å
49 Mjösjön U SE623841-140216 Mjösjön U 12HelBivPP20 Mjösjön Helge å
50 Mjösjön V SE623899-140261 Mjösjön V 12HelBivPP21 Mjösjön Helge å
51 Ned Ulkenesjön SE624968-140551 Ned Ulkenesjön saknas Grydå Helge å
52 Nedre Store sjö U SE622429-135080 Nedre Store sjö U 12RönSärPP12 Nedre Store Sjö Rönne å
53 Nedstr Rönnesjön SE625504-141692 Nedstr Rönnesjön 12SkrVilPP37 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
54 Nejlikesjön C SE623355-141463 Nejlikesjön C 12SkrSärPP06 Raslången Skräbeån
55 Nejlikesjön V SE623350-141460 Nejlikesjön V 12SkrSärPP05 Raslången Skräbeån
56 Norra Skärsjön SE624044-141165 Norra Skärsjön 12SkrSärPP13 Norra Skärsjön Skräbeån
57 Norra Skärsjön C SE624000-141152 Norra Skärsjön C 12SkrSärPP08 Norra Skärsjön Skräbeån
58 Norra Skärsjön N SE624030-141165 Norra Skärsjön N 12SkrSärPP09 Norra Skärsjön Skräbeån
59 Norra Skärsjön U SE624086-141239 Norra Skärsjön U 12SkrSärPP07 Norra Skärsjön Skräbeån
60 Norra Skärsjön V SE623995-141147 Norra Skärsjön V 12SkrSärPP10 Norra Skärsjön Skräbeån
61 Nytebodaån ned väg SE624439-141229 Nytebodaån ned väg saknas Nytebodaån Skräbeån
62 Pennebobäcken Upp dos SE625273-132891 Pennebobäcken Upp dos 12RönFaxPP02 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
63 Rammsjön Marieholm SE623298-142139 Rammsjön Marieholm 12SkrRamPP91 Rammsjön Skräbeån
64 Rammsjön Marieholm SE623300-142145 Rammsjön Marieholm 12SkrRamPP71 Rammsjön Skräbeån
65 Rinn Upp dos SE624832-133235 Rinn Upp dos 12RönRösPP87 Rinn Rönne å
66 Rågebodasjön U SE624698-140937 Rågebodasjön U 12SkrImmPP56 Rågebodasjön Skräbeån
67 Rönneb Norraryd SE625680-140320 Rönneb Norraryd saknas Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
68 Rönneb Rönneboda SE625154-140170 Rönneb Rönneboda 12HelBivPP29 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
69 Rössjön U SE624595-133120 Rössjön U 12RönRösPP10 Rössjön Rönne å
70 Sandören Tillflöde N SE626347-141808 Sandören Tillflöde N 12SkrVilPP18 Sandören Skräbeån
71 Skinningeholmssjön U SE624763-135263 Skinningeholmssjön U 12RönSärPP05 Skinningeholmssjön Rönne å
72 Skäravattnet SE624520-141137 Skäravattnet 12SkrImmPP77 Skäravattnet Skräbeån
73 Skäravattnet C SE624510-141142 Skäravattnet C 12SkrImmPP18 Skäravattnet Skräbeån
74 Skäravattnet N SE624515-141133 Skäravattnet N 12SkrImmPP56 Skäravattnet Skräbeån
75 Skäravattnet Ö SE624480-141145 Skäravattnet Ö 12SkrImmPP55 Skäravattnet Skräbeån
76 Smedegylet C SE624807-141261 Smedegylet C 12SkrImmPP57 Smedegylet Skräbeån
77 Smedegylet U SE624794-141255 Smedegylet U 12SkrImmPP68 Smedegylet Skräbeån
78 Smedegylet Ö SE624809-141266 Smedegylet Ö 12SkrImmPP16 Smedegylet Skräbeån
79 Stensjön C SE625150-140440 Stensjön C 12HelBivPP25 Stensjön Helge å
80 Stensjön Ö SE625130-140442 Stensjön Ö 12HelBivPP24 Stensjön Helge å
81 Stjärneholmssjön U SE624918-135350 Stjärneholmssjön U 12RönSärPP06 Stjärneholmssjön Rönne å
82 Store damm SE622349-135317 Store damm 12RönYbbPP91 Store Damm Rönne å
83 Store Damm SE622349-135435 Store Damm 12RönYbbPP71 Store Damm Rönne å
84 Store Damm C SE622327-135415 Store Damm C 12RönYbbPP46 Store Damm Rönne å
85 Strönhultssjön C SE624593-140983 Strönhultssjön C 12SkrImmPP60 Strönhultssjön Skräbeån
86 Svenstorpssjön C SE622404-135433 Svenstorpssjön C 12RönSärPP14 Svenstorpssjön Rönne å
87 Svenstorpssjön U SE622418-135499 Svenstorpssjön U 12RönSärPP07 Svenstorpssjön Rönne å
88 Syrkhultasjön U SE621673-135659 Syrkhultasjön U 12RönSärPP08 Syrkhultasjön Rönne å
89 Sågen Simontorp SE624761-140179 Sågen Simontorp 12HelBivPP61 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
90 Södra Kroksjön C SE624565-141215 Södra Kroksjön C 12SkrImmPP40 Södra Kroksjön Skräbeån
91 Södra Myllesjön U SE624800-140540 Södra Myllesjön U 12HelBivPP05 Södra Myllesjön Helge å
92 Södra Smedsjön C SE625475-141230 Södra Smedsjön C 12SkrImmPP60 Södra Smedsjön Skräbeån
93 Södra Smedsjön N SE625481-141224 Södra Smedsjön N 12SkrImmPP61 Södra Smedsjön Skräbeån
94 Södra Smedsjön U SE625411-141266 Södra Smedsjön U 12SkrImmPP59 Södra Smedsjön Skräbeån
95 Trallemöllan Ned dos SE623910-140059 Trallemöllan Ned dos 12HelBivPP09 Bivarödsån (Rönnebodaån) Helge å
96 Trollbäcken SE624734-133415 Trollbäcken 12RönRösPP07 Trollabäcken (Trollbäcken) Rönne å
97 Trollsjön C SE624459-134841 Trollsjön C 12RönSärPP10 Åsljungasjön Rönne å
98 Trollsjön U SE624459-134861 Trollsjön U 12RönSärPP09 Åsljungasjön Rönne å
99 Ubbasjön U SE625045-141115 Ubbasjön U 12SkrImmPP14 Ubbasjön Skräbeån
100 Ubbasjön Ö SE625359-141298 Ubbasjön Ö 12SkrImmPP71 Ubbasjön Skräbeån
101 Ulkenesjön U SE624969-140553 Ulkenesjön U 12HelBivPP28 Ulkenesjön Helge å
102 Uppstr Rönnesjön SE625700-141770 Uppstr Rönnesjön 12SkrVilPP48 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
103 Vilshultsån ned Rönnesjön SE625519-141695 Vilshultsån ned Rönnesjön 12SkrVilPP61 Skräbeån
104 Vilshultsån Rönne SE625505-141695 Vilshultsån Rönne 12SkrVilPP05 Rönnesjöbäcken:Vilshultsån-Sandören in Skräbeån
105 Vilshultsån S Rönhultsg SE625312-141662 Vilshultsån S Rönhultsg 12SkrVilPP33 VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult Skräbeån
106 Västersjön U SE624682-133077 Västersjön U 12RönRösPP11 Västersjön Rönne å
107 Yllevadsbäcken Upp dos SE625188-132940 Yllevadsbäcken Upp dos 12RönFaxPP03 Faxerödsbäcken (Västersjöån) Rönne å
108 Åbroaån SE624362-140797 Åbroaån 12SkrImmPP65 Åbroaån Skräbeån
109 Östersjön C SE623560-141233 Östersjön C 12SkrImmPP64 Östersjön Skräbeån
110 Östersjön U SE623551-141196 Östersjön U 12SkrImmPP63 Östersjön Skräbeån