Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) (WA87719053)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) (WA87719053)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) (WA87719053)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Strönhultsbäcken (Strönhultsån, Tosthultsån) (WA87719053)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1985
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6242819
SWEREF99 TM Östlig: 459597

RT 90 2,5 gon V - X: 6245450
RT 90 2,5 gon V - Y: 1409770

WGS84 Latitud: 56.3283672324
WGS84 Longitud: 14.3463174699

ETRS-89 Latitud: 56.32837
ETRS-89 Longitud: 14.34662

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si119M Strönhultsbäcken,Strönhult, mellan vägbroar,målpunkt
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag 12SkrImmPP15 Strönhultsbäcken
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12SkrImmPP15 Strönhultsbäcken

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1985 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenTotalfosfor