Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016): 
Förlängning av förvaltningscykel 2: 
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Kilingaån (WA67597769)
Stationen skapades: 2019-11-05 17:52 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Östra Göinge - 1256
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2015
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6240807
SWEREF99 TM Östlig: 446127

RT 90 2,5 gon V - X: 6243594
RT 90 2,5 gon V - Y: 1396269

WGS84 Latitud: 56,3089555883363
WGS84 Longitud: 14,1292329344002

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si156M Kilingaån, Hemlinge
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag 12HelKilPP63 Kilingaån Hemlinge
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag 12HelKilPP63 Kilingaån Hemlinge
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12HelKilPP63 Kilingaån Hemlinge

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2015 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2015 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager 1 gång per år 2019 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal 1 gång per år 2019 2019
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2019 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2019 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2019 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2019 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2019 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2019 -