Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Skeingesjön (WA39065574)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Skeingesjön (WA39065574)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Skeingesjön (WA39065574)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Skeingesjön (WA39065574)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:14 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 12:47 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2001
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6248094
SWEREF99 TM Östlig: 432108

RT 90 2,5 gon V - X: 6251050
RT 90 2,5 gon V - Y: 1382330

WGS84 Latitud: 56.3726185397
WGS84 Longitud: 13.9008006978

ETRS-89 Latitud: 56.37261
ETRS-89 Longitud: 13.90080

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Skåne län Metaller i sjöar 12HelSimPP21 Skeingesjön C
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar 12HelSimPP21 Skeingesjön C
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar 12HelSimPP21 Skeingesjön C

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Klorofyll a i sjöar Växtplankton Klorofyll a 2 gånger var sjätte år 2001 -

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Syrgasförhållanden Syrgas 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Siktdjup 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Vattenfärg Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Ljusförhållanden Grumlighet 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Ammonium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Nitrat + nitrit 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Fosfat 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Kisel 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Näringsämnen TOC 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Järn 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Näringsämnen Mangan 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning pH 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Försurning Sulfat 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Salthaltsförhållanden Konduktivitet 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Temperaturförhållande Temperatur 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Arsenik Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Krom Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Särskilda förorenande ämnen Zink Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 2 gånger var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt Var sjätte år 2001 -
KEU, Skåne län Metaller i sjöar Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin Var sjätte år 2001 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenSiktdjup
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Nitratdirektivet
Natura 2000
Dricksvattenförekomster Ja Arbetsmaterial
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet