Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde

  • Övervakningsstation
  • VISS EU_CD: SE625270-138302
Tidpunkt: Senaste klassning Beslut vattendelegationerna 20091222 Samrådsmaterial 20090301
Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Stationen skapades: 2011-04-13 14:51 av Länsstyrelsen i Skåne län
Senast uppdaterad: 2015-01-23 17:15 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1997
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6249751
SWEREF99 TM Östlig: 432778

RT 90 2,5 gon V - X: 6252700
RT 90 2,5 gon V - Y: 1383020

WGS84 Latitud: 56,3875994997838
WGS84 Longitud: 13,9112259945234

ETRS-89 Latitud: 56.38759
ETRS-89 Longitud: 13.91122

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si82M Simontorpsån,uppströms Skeingesjön, målområde
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag 12HelSimPP63 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön
KEU, Skåne län Bottenfauna i vattendrag 12HelSimPP63 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön
KEU, Skåne län Elfiske i vattendrag 12HelSimPP63 Simontorpsån,uppströms Skeingesjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna   Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna ASPT Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna DJ-index Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Bottenfauna i vattendrag Bottenfauna MISA Var sjätte år 1997 -
KEU, Skåne län Elfiske i vattendrag Fisk   Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Elfiske i vattendrag Fisk Fisk i rinnande vatten (VIX) Var tredje år 1997 -
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2012 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2012 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2012 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2012 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2012 2019
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2012 2019
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 1997 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 1997 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länBottenfauna
Fisk