Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Simontorpsån (Simontorpån/Simontorpaån) (WA67077118)
Stationen skapades: 2016-11-15 15:20 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
2016
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6255849
SWEREF99 TM Östlig: 435133

RT 90 2,5 gon V - X: 6258773
RT 90 2,5 gon V - Y: 1385448

WGS84 Latitud: 56,4427048765856
WGS84 Longitud: 13,9478577783071

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si124M Simontorpsån,Kylen, målpunkt
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag 12HelSimPP64 Simontorpsån Kylen
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12HelSimPP64 Simontorpsån Kylen

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2016 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2016 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2016 2016
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger   Var tredje år 2016 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar Var tredje år 2016 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal Var tredje år 2016 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager Var tredje år 2016 -
KEU, Skåne län Kiselalger i vattendrag Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger Var tredje år 2016 -