Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  VILSHULTSÅN: Skräbeån - Hårdahult (WA69221141)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-23 17:14 av Länsstyrelsen i Skåne län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Skräbeån - SE87000
Åtgärdsområde
Skräbeån
Startår
1999
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6256181
SWEREF99 TM Östlig: 465368

RT 90 2,5 gon V - X: 6258750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1415700

WGS84 Latitud: 56,4488725673068
WGS84 Longitud: 14,4381949548282

ETRS-89 Latitud: 56.44887
ETRS-89 Longitud: 14.43818

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si74M Kättebodabäcken,Rumpeboda, uppströms vägbro, okalkad pkt
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag 12SkrVilPP06 Kätteboda Upp dos
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12SkrVilPP06 Kätteboda Upp dos

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   6 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 6 gånger per år 2006 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 6 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1999 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2011 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2011 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2011 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2011 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2011 2011
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2011 2011