Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Drivån: Krusån- Källa (WA18796116)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2014-12-11 14:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Skåne - 12
Kommun
Osby - 1273
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Helge å - SE88000
Åtgärdsområde
Helgeå
Startår
1984
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6249947
SWEREF99 TM Östlig: 438241

RT 90 2,5 gon V - X: 6252832
RT 90 2,5 gon V - Y: 1388488

WGS84 Latitud: 56.3889233878
WGS84 Longitud: 13.9999012613

ETRS-89 Latitud: 56.39009
ETRS-89 Longitud: 13.99964

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Si123M Drivån,Osby, målpunkt
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag 12HelDriPP03 Drivån Osby
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag 12HelDriPP03 Drivån Osby
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal 12HelDriPP03 Drivån Osby

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden   12 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Syrgasförhållanden Syrgas 12 gånger per år 2004 2012
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden   12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Vattenfärg 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Ljusförhållanden Grumlighet 12 gånger per år 2010 2012
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Ammonium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Kisel 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Fosfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Nitrat + nitrit 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen TOC 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen Järn 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Näringsämnen Mangan 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Prioriterade ämnen Nickel och nickelföreningar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen   1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Arsenik 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Krom 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Zink 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Särskilda förorenande ämnen Koppar 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande   12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Temperaturförhållande Temperatur 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning   12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning pH 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Försurning Sulfat 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden   12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Salthaltsförhållanden Konduktivitet 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag gammal Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kobolt 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Vanadin 1 gång per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Totalaluminium 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Metaller i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Oorganiskt aluminium 12 gånger per år 2016 2017
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Klorid 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Absorbans 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Fluor 6 gånger per år 1997 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 12 gånger per år 1984 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 12 gånger per år 2012 -
KEU, Skåne län Vattenkemi i vattendrag Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 12 gånger per år 2012 -

Biologiska kvalitetsfaktorer

GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger   En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger IPS-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger ACID - Surhetsindex för vattendrag och sjöar En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger TDI-index för Kiselalger En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger %PT för Kiselager En gång 2016 2016
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendrag Kiselalger - Kalkeffektuppföljning/RMÖ Lst Skåne Påväxt-kiselalger Deformerade kiselalgsskal En gång 2016 2016

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenGrumlighet
LjusförhållandenVattenfärg
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
Prioriterade ämnenNickel och nickelföreningar
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
SyrgasförhållandenSyrgas
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenArsenik
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenKrom
Särskilda förorenande ämnenZink
Särskilda förorenande ämnenZink
TemperaturförhållandeTemperatur
Operativ övervakningKEU, Skåne länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
NäringsämnenAmmonium
NäringsämnenFosfat
NäringsämnenNitrat + nitrit
NäringsämnenTOC
NäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve
GRMÖ, Skåne, kiselalger i sjöar och vattendragPåväxt-kiselalger

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning ID Version  
Nitratdirektivet Ja Drivån, Osby Arbetsmaterial
Natura 2000
Dricksvattenförekomster
Badvattendirektivet
Fiskvattendirektivet