KÖ, Nässjö kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Sjöar och vattendrag provtagna av Nässjö kommun. Regelbundet eller enstaka prover.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:33
2019-06-04 16:59
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Almesåkrasjön, utlopp SE638020-142802 Almesåkrasjön, mitt 933 Toftaån Lagan
2 Assjön SE201249-455359 Assjön , mitt 380 Assjön Motala ström
3 Bodanäsasjön, utlopp SE638554-143719 Bodanäsasjön, utlopp 6651 Bodanäsasjön Emån
4 Bokån, Fridkulla SE639652-142042 Bokån, Fridkulla 8325 Bokån Motala ström
5 Davidstorpasjön, utlopp SE638029-142710 Davidstorpasjön, mitt 995 Davidstorpasjön Lagan
6 Ekelsjösjön utlopp SE637841-142369 Ekelsjösjön, mitt 1002 Ekelsjösjön Lagan
7 Fredriksdalasjön mitt SE638705-142820 Fredriksdalasjön, utlopp 280 Fredriksdalasjön Motala ström
8 Fredriksdalasån, Gransäng SE639361-142894 Fredriksdalasån, Gransäng Fredriksdalaån Motala ström
9 Gisshultasjön, mitt SE638882-143915 Gisshultasjön, mitt 7002 Emån
10 Gisshultasjön, utlopp SE638733-143916 Gisshultasjön, utlopp 7423 Gisshultasjön Emån
11 Hästsjön SE640243-143249 Hästsjön , mitt 345 Hästsjön Motala ström
12 Ingsbergssjön SE200721-450379 Ingsbergssjön, mitt 7004 Motala ström
13 Isåsadammen, utl SE638967-143444 Isåsadammen, utl Bodanäsaån: Kvarntorpsån Emån
14 Kansjön SE200699-447044 Kansjön, mitt 6951 Kansjön Motala ström
15 Klappasjön helsjö SE638147-142329 Klappasjön, mitt 1205 Klappasjön Lagan
16 Kvarnbäcken, Utlopp/Hästsjön SE640034-143306 Kvarnbäcken, Utlopp/Hästsjön Hästsjön Motala ström
17 Kvarntorpadammen, Kvarntorp SE638977-143373 Kvarntorpadammen, Kvarntorp Bodanäsaån: Kvarntorpsån Emån
18 Lannafallasjön utlopp SE638609-142687 Lannafallssjön , mitt 272 Lannafallssjön Motala ström
19 Lillesjön SE638175-143420 Lillesjön, mitt 258 Lillesjön Emån
20 Lillesjön, Utl Perstorp SE638040-143575 Lillesjön, Utl Perstorp Besekullaån Emån
21 Lättarpasjön, mitt SE640040-142324 Lättarpasjön, mitt Lättarpasjön och Ribbingsnässjön Motala ström
22 Rosjön SE640103-144811 Rosjön , mitt 332 Rosjön Emån
23 Rummaån, Finntorp såg SE639289-141987 Rummaån, Finntorp såg 8315 Rummaån Motala ström
24 Runnerydssjön utlopp SE639340-143225 Runnerydssjön, nedströms 301 Nässjöån Motala ström
25 Ryssbysjön mitt SE639800-143050 Ryssbysjön, mitt 6435 Ryssbysjön Motala ström
26 Sandsjön SE637183-143802 Sandsjön, mitt 7487 Emån
27 Sjunnarydssjön SE639366-144159 Sjunnarydssjön , mitt 303 Sjunnarydssjön Motala ström
28 Spexhultasjön SE638880-143280 Spexhultasjön, utlopp 6794 Spexhultasjön Emån
29 Spexhultasjön, utlopp SE638925-143297 Spexhultasjön, utlopp Spexhultasjön Emån
30 Stensjöån, SE639892-141839 Stensjöån, 8319 Stensjöån Motala ström
31 Storesjön SE637910-143290 Storesjön, utlopp 1901 Storesjön Emån
32 Storsjön, mitt SE640044-142202 Storsjön, mitt 8539 Storsjön Motala ström
33 Svartån, Stövelbron SE640587-144136 Svartån, Stövelbron Svartån: Anebysjön - Flisbysjön Motala ström
34 Toftaån, Forsa SE637033-143082 Toftaån, Forsa 7375 Toftaån Lagan
35 Törsbosjön, Utl SE639291-142740 Törsbosjön, Utl Törsbosjön inkl. Svenstorpabäcken Motala ström
36 Uppsjön SE637266-143824 Uppsjön , mitt 220 Emån
37 Vallsjön SE636661-143710 Vallsjön, utlopp 1586 Vallsjön Emån
38 Vallsjön, söder SE636887-143795 Vallsjön, söder 6623 Vallsjön Emån
39 Vibäckabäcken, Sunneränga SE640943-144411 Vibäckabäcken, Sunneränga Vibäckabäcken Motala ström
40 Älmeshultasjön SE639920-144373 Älmeshultasjön 324 Älmeshultasjön Motala ström