Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Toftaån (WA99574747)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Toftaån (WA99574747)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Toftaån (WA99574747)
Stationen skapades: 2006-11-25 18:18 av Webmaster VISS
Senast uppdaterad: 2015-01-15 14:42 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Vattenkategori
Vattendrag
Län
Jönköping - 06
Kommun
Nässjö - 0682
Vattenmyndighet
Västerhavets
Distriktsindelning
5. Västerhavet (nationell del)
Huvudavrinnings-område
Lagan - SE98000
Åtgärdsområde
Lagan
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6367879
SWEREF99 TM Östlig: 479165

RT 90 2,5 gon V - X: 6370330
RT 90 2,5 gon V - Y: 1430820

WGS84 Latitud: 57,4531094680075
WGS84 Longitud: 14,6527934995046

ETRS-89 Latitud: 57.45310
ETRS-89 Longitud: 14.65279

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i

Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) 5054 Toftaån Forsa
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag 7375 Toftaån, Forsa

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden   6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Ljusförhållanden Vattenfärg 6 gånger per år 2005 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen   2 gånger per år 2005 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalkväve 2 gånger per år 2005 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Näringsämnen Totalfosfor 2 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar   6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalcium 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Magnesium 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Kalium 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Övriga fysikaliska och kemiska parametrar Natrium 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden   6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Salthaltsförhållanden Konduktivitet 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning   6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning pH 6 gånger per år 2005 -
KEU, Jönköpings län Vattenkemi i vattendrag (VK3) Försurning Alkalinitet 6 gånger per år 2005 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning   - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning pH - 0 -
KÖ, Nässjö kommun Vattenkemi i vattendrag Försurning Alkalinitet - 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstationen och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervakningsprogram.

FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningKEU, Jönköpings länFörsurningAlkalinitet
FörsurningpH
LjusförhållandenVattenfärg
SalthaltsförhållandenKonduktivitet
KÖ, Nässjö kommunNäringsämnenTotalfosfor
NäringsämnenTotalkväve