KÖ, Eksjö kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regelbunden provtagning eller enstaka prover i Eksjö kommuns regi.
Ej granskad
Sötvatten
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:35
2015-01-29 13:39
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bodasjön, utlopp SE638112-145315 Bodasjön, utlopp 6652 Bodasjön Emån
2 Brusaån Hjältens utlopp SE638963-147247 Hjälten, mitt 288 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
3 Brånserydssjön SE200555-464952 Brånserydssjön, mitt 7008 Emån
4 Dövingen SE200867-460427 Dövingen, mitt 997 Lövsjöbäcken Emån
5 Enegrenen SE200243-463058 Enegrenen, mitt 3574 Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
6 Fagerhultasjön mitt SE637540-147215 Fagerhultasjön, mitt 7009 Fagerhultasjön Emån
7 Fjärasjö SE638725-146677 Fjärasjö, mitt 2227 Fjärasjö Emån
8 Fungen, väst SE638703-148027 Fungen, väst 6847 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
9 Försjön SE639260-145910 Försjön, mitt 300 Försjön Emån
10 Getabäcken SE635720-137355 Getabäcken 1720 Nissan
11 Gysjön SE200714-454445 Gysjön, öst 6897 Svansjön Emån
12 Havravikssjön, mitt SE638721-145140 Havravikssjön, mitt 6304 Solgenån: Solgen - Havravikssjön Emån
13 Hemsjön helsjö SE639488-146647 Hemsjön, mitt 1126 Hemsjön Emån
14 Hunsnäsen SE200775-455544 Hunsnäsen , mitt 307 Hunsnäsen Emån
15 Husnäsasjön, mitt SE637600-147819 Husnäsasjön, mitt 7013 Pauliströmsån: Emån - Stora Bellen Emån
16 Härstensbosjön, söder SE639944-145257 Härstensbosjön, söder 6584 Skiverstadsån Emån
17 Högakullasjön SE638687-144337 Högakullasjön, söder 6585 Högakullasjön Emån
18 Ingarpasjön SE200475-455855 Ingarpasjön, mitt 6329 Ingarpasjön Emån
19 Ingatorpssjön , mitt SE639022-147631 Ingatorpssjön , mitt 291 Brusaån: Högebro-Bruksdammen Emån
20 Klackasjön SE200828-454235 Klackasjön, mitt 7014 Emån
21 Kvarnarpasjön SE200693-455504 Kvarnarpasjön, mitt 7015 Emån
22 Lilla Bellen SE638225-147210 Bellen, Lilla Bellen 3114 Stora Bellen Emån
23 Lillehemsgölen, mitt SE639369-146349 Lillehemsgölen, mitt 7016 Bäck från Lillahemsgöl Emån
24 Långanäsasjön SE638875-144949 Långanäsasjön, norr 6161 Långanäsasjön Emån
25 Lövsjön utlopp SE639266-146764 Lövsjön, mitt 7018 Lövsjön Emån
26 Mellangölen ned SE638120-148445 Bäck till Ögeln 7031 Emån
27 Mycklaflon SE638240-146730 Mycklaflon, mitt 262 Mycklaflon Emån
28 Narebogöl utlopp SE639890-145878 Narebogölen, mitt 1373 Narebogölen Motala ström
29 Norra Vixen SE200725-453670 Vixen Norra, mitt 6404 Norra Vixen Emån
30 Nässjasjön SE200744-462845 Nässjasjön, mitt 1390 Emån
31 Passemålagölen, mitt SE639795-145871 Passemålagölen, mitt 7021 Brusaån: Bruksdammen - Stensjön Emån
32 Rosjön SE640103-144811 Rosjön, mitt 332 Rosjön Emån
33 Rösjön, mitt SE639447-148026 Rösjön, mitt 6438 Silverån: Brusaån - källan Emån
34 Skedesjön, söder SE638513-146360 Skedesjön, söder 3558 Skedesjön Emån
35 Skiverstadsån, Väg 134 SE639686-145035 Skiverstadån, väg 134 8313 Skiverstadsån Emån
36 Skultarpasjön utlopp SE638642-147026 Skultarpasjön, mitt 1468 Skultarpasjön Emån
37 Solgen SE200335-458016 Solgen, söder 6614 Solgen Emån
38 Solgen SE638280-145940 Solgen, mitt 250 Solgen Emån
39 Stensjön SE200914-457771 Stensjön, mitt 1505 Brusaån: Bruksdammen - Stensjön Emån
40 Stora Bellen SE638035-147130 Bellen Stora, mitt 254 Stora Bellen Emån
41 Svansjön SE639225-144695 Svansjön, mitt 7023 Svansjön Emån
42 Södra Vixen SE200651-453642 Vixen Södra, utlopp 7977 Södra Vixen Emån
43 Södra Vixen SE638920-144470 Vixen Södra, mitt 282 Södra Vixen Emån
44 Tosjön, söder SE639803-146992 Tosjön, söder 6620 Silverån: Brusaån - källan Emån
45 Vagnsjön utlopp SE639356-147338 Vagnsjön, mitt 1582 Vagnsjön Emån
46 Vrången mitt SE637320-147075 Vrången, mitt 7027 Vrången Emån
47 Västre sjö utlopp SE639489-146510 Västre sjö, mitt 1618 Västre Sjö Emån
48 Åsjön, mitt SE638664-148953 Åsjön, mitt 6546 Silverån: Lillån - Brusaån Emån
49 Ögeln utlopp SE638030-148585 Ögeln, mitt 1642 Ögeln Emån