Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) : 
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Långanäsasjön (WA54454245)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Långanäsasjön (WA54454245)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Långanäsasjön (WA54454245)
Stationen skapades: 2013-09-17 08:01 av Länsstyrelsen i Jönköpings län
Senast uppdaterad: 2014-12-11 18:55 av Webmaster VISS
Vattenkategori
Sjö
Län
Jönköping - 06
Kommun
Eksjö - 0686
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Emån - SE74000
Åtgärdsområde
Emån
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6386511
SWEREF99 TM Östlig: 497606

RT 90 2,5 gon V - X: 6388750
RT 90 2,5 gon V - Y: 1449490

WGS84 Latitud: 57,6209514261358
WGS84 Longitud: 14,9599357236767

ETRS-89 Latitud: 57.62094
ETRS-89 Longitud: 14.95992

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar 6161 Långanäsasjön, norr
RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län
SRK, Emån Sedimentkemi Långanäsasjön

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Biologiska kvalitetsfaktorer

RMÖ, Makrofyter i Jönköpings län Makrofyter i sjöar i Jönköpings län Makrofyter   En gång 2006 2006

Fysikalisk kemiska kvalitetsfaktorer

KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen   - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalkväve - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Näringsämnen Totalfosfor - 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Kadmium och kadmiumföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Bly och blyföreningar Var sjätte år 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Prioriterade ämnen Antracen Var sjätte år 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning   - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning pH - 0 -
KÖ, Eksjö kommun Vattenkemi i sjöar Försurning Alkalinitet - 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen   Var sjätte år 0 -
SRK, Emån Sedimentkemi Särskilda förorenande ämnen Koppar Var sjätte år 0 -

Övervakning enligt vattenförvaltningsförordningen

Övervakningsstation och utvalda kvalitetsfaktorer ingår i Ramdirektivet för vattens övervaknings program
FlaggaProgramKvalitetsfaktorMiljöparameter
Kontrollerande övervakningSRK, EmånPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar
Operativ övervakningSRK, EmånPrioriterade ämnenAntracen
Prioriterade ämnenBly och blyföreningar
Prioriterade ämnenKadmium och kadmiumföreningar
Särskilda förorenande ämnenKoppar