KÖ, Jönköpings kommun

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regelbunden provtagning eller enstaka prover i Jönköpings kommuns regi.
Ej granskad
Sötvatten
KÖ, kommunal övervakning
RK, Recipientkontroll
VER, Verifieringsövervakning
2000
-
Pågående
Jönköping
2015-01-15 13:35
2015-01-29 13:51
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Axamosjön, helsjö SE640721-139670 Axamosjön, mitt 6213 testnamn
2 Finnerydssjön, mitt SE640432-142490 Finnerydssjön, mitt 7187 Motala ström
3 Fängen SE200384-441339 Fängen, mitt 6271 Fängen Lagan
4 Hokasjön SE638030-140802 Hokasjön , mitt 253 Hokasjön Lagan
5 Kvarnsjön nedre, mitt SE642733-142042 Kvarnsjön Nedre, mitt 7816 Röttleån Motala ström
6 Kvarnsjön övre, Inlopp SE642786-142070 Kvarnsjön Övre, Inlopp 7817 Röttleån Motala ström
7 Kvarnsjön övre, mitt SE642861-142136 Kvarnsjön övre, mitt 7196 Röttleån Motala ström
8 Landsjön mitt SE641650-141090 Landsjön, mitt 7352 Landsjön Motala ström
9 Mulserydssjön utlopp SE640038-138247 Mulserydssjön , mitt 327 Mulserydssjön Nissan
10 Munksjön mitt SE640670-140210 Munksjön, mitt 373 Munksjön Motala ström
11 Ramsjön , mitt SE641404-141800 Ramsjön , mitt 395 Ramsjön Motala ström
12 Rogbergasjön , mitt SE640160-140810 Rogbergasjön , mitt 337 Rogbergasjön Motala ström
13 Stensjön mitt SE640200-141495 Stensjön, mitt 340 Stensjön Motala ström
14 Tenhultasjön SE639911-141350 Tenhultasjön , mitt 323 Tenhultasjön Motala ström