VER, Norrbottens län, Miljögifter i abborre

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Kustabborre analyserades med avseende på halter av metaller och organiska miljögifter för att bedöma miljögiftssituationen längs kusten. Syftet var dels att undersöka om det fanns regionala skillnader och dels att jämföra halterna mot gränsvärden för att använda vid statusklassningen
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2009
2009
Avslutat
Norrbotten
2015-01-21 11:47
2015-01-22 07:50
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Yttre Lulefjärden SE728992-179324 Yttre Lulefjärden Yttre Lulefjärden Havet

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bondöfjärden SE724414-177194 Bondöfjärden Bondöfjärden Havet
2 Haparandafjärden SE732138-187977 Haparandafjärden Haparandafjärden sek namn Havet
3 Hertsöfjärden/Sörbrändöfjärden SE728809-179998 Hertsöfjärden Sörbrändöfjärden Havet
4 Repskärsfjärden SE731500-184451 Repskärsfjärden Repskärsfjärden Havet
5 Svensbyfjärden SE726050-175737 Svensbyfjärden Svensbyfjärden Havet
6 Vargödraget SE725197-177592 Vargödraget Vargödraget Havet
7 Yttrefjärden SE725313-176500 Yttre fjärden Yttrefjärden Havet