RMÖ, Effektuppföljning Piteälven

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Uppföljning av flottledsåterställningar i Piteälvens avrinningsområde.
Elfiskeundersökningar utförs årligen i ca 20 lokaler. Under tre års tid mättes även vattenkemi i Sikån och bottenfauna och kiselalger undersöktes 2009. Bottenfauna undersöktes även i andra stationer som jämförelse till studier som gjordes inför åtgärdsarbetet.
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2009
2012
Avslutat
Norrbotten
2015-01-28 11:36
2022-04-12 07:38
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Sikån SE732403-169616 Sikån Sikån Piteälven