Mätkampanj pelagial 2010 Bottniska viken (BD)

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Naturvårdsverket delade 2010 ut extramedel i en mätkampanj för att öka dataunderlaget i pelagiala övervakningen. Länsstyrelserna i Bottniska viken beslutade att undersöka om skillnader i ekologisk status fanns i olika delar av vissa vattenförekomster, i syfte att i så fall dela upp dessa i flera. Det blev hårt tryck på utförare under detta år, så projektet kunde inte genomföras förrän 2011. Kampanjen samordnades med övervakningsprogrammet "Pelagial verifiering Bottenvikens distrikt"
Läs mer
Ej granskad
Kust och hav
Punktinsats
Länsstyrelsen i Norrbottens Län
VER, Verifieringsövervakning
2011
2011
Avslutat
Norrbotten
2015-01-30 08:35
2015-02-26 07:36
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bergnäsfjärden SE730223-179730 Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Bergnäsfjärden Ligger utanför HARO
2 Granöfjärden SE729958-179602 Granöfjärden Granöfjärden Granöfjärden Ligger utanför HARO
3 Inrefjärden SE725605-176308 Inrefjärden Inrefjärden Inrefjärden Ligger utanför HARO
4 Mulöviken SE729644-179753 Mulöviken Mulöviken Mulöviken Ligger utanför HARO
5 Svensbyfjärden SE725945-175698 Svensbyfjärden Svensbyfjärden Svensbyfjärden Ligger utanför HARO