KÖ, Stockholm Stad, Miljögifter

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Under år 2009 startade Stockholms miljöförvaltning ett program för miljögiftsövervakning i ytvatten. Programmet syftar till att kunna påvisa långsiktiga förändringar i miljötillståndet samt belysa risksituationen.
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Löpande program
Stockholms stad
KÖ, kommunal övervakning
2009
-
Pågående
Stockholm
2015-02-11 08:13
2018-11-15 16:49
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof SE658117-163110 Djurgårdsbrunnsv, Tvärs Sirishof Strömmen
2 Drevviken, Stortorp (Norra pkt) SE657166-163247 Drevviken, Stortorp (Norra pkt) Drevviken Tyresån