Förorenade områden Gotland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Undersökningar i samband med utredningar av förorenade områden på Gotland.
Godkänd
2015-02-13 08:40
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Gotlands län
Annat
0
-
Pågående
Gotland
2015-02-11 13:35
2019-05-20 11:28
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Hejdeby marmorbrott SE638217-165163 Mellersta Gotland - Visby Kustområde
2 Södervägs brädgård SE638206-165108 Mellersta Gotland - Klintehamn Kustområde