Visa i stora kartan
Kopplad till vattenförekomst:
Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) :  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016):  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förlängning av förvaltningscykel 2:  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Förvaltningscykel 3 (2017 - 2021):  Mellersta Gotland - Klintehamn (WA91750038)
Stationen skapades: 2015-02-11 13:08 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Senast uppdaterad: 2015-02-13 08:31 av Länsstyrelsen i Gotlands län
Vattenkategori
Grundvatten
Län
Gotland - 09
Kommun
Gotland - 0980
Vattenmyndighet
Södra Östersjöns
Distriktsindelning
4. Södra Östersjön
Huvudavrinnings-område
Kustområde - SE118117
Åtgärdsområde
Västra Gotland
Startår
-
Slutår
-
Koordinater

SWEREF99 TM Nordlig: 6382225
SWEREF99 TM Östlig: 699206

RT 90 2,5 gon V - X: 6382066
RT 90 2,5 gon V - Y: 1651088

WGS84 Latitud: 57,5385828577597
WGS84 Longitud: 18,3282349361339

ETRS-89 Latitud: 57.53858
ETRS-89 Longitud: 18.32823

Miljöövervakningsprogram

Vilka miljöövervakningsprogram stationen ingår i
Program Undersökning Programspecifikt ID Programspecifikt namn
Förorenade områden Gotland Södervägs brädgård - vattenkemi

Provtas på övervakningsstationen

Program Undersökning Kvalitetsfaktor Parameter Frekvens Startår Slutår      

Grundvatten kemiska kvalitetsfaktorer

Förorenade områden Gotland Södervägs brädgård - vattenkemi Polyaromatiska kolväten (PAH)   En gång 0 -

Övervakning av skyddade områden

Övervakningsstationen övervakar följande skyddade områden enligt vattenförvaltningsförordningen
Parameter Klassning Version  
Natura 2000
Nitratdirektivet
Dricksvattenförekomster Nej Arbetsmaterial