Övrig övervakning, Fisk i sjöar, Östergötland

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
I detta program samlas de fiskundersökningar som genomförts i sjöar i Östergötland. Syftet har varit lite olika för de olika fiskena, t ex fiske i trendsjöarna inom RMÖ, inventeringsfisken i uppföljningssyfte mm.
Ej granskad
Sötvatten
Punktinsats
Länsstyrelsen i Östergötlands län
Annat
1998
-
Pågående
Östergötland
2015-02-17 14:28
2022-03-15 11:00
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Annsjön SE651850-147865 Annsjön Annsjön Motala ström
2 Bleklången SE651715-149495 Bleklången Bleklången Motala ström
3 Glan, mellan St Måshällen och St Skäret SE649885-150810 Glan Glan Motala ström
4 Nimmern SE643565-149880 Nimmern Nimmern Motala ström
5 Roxen Li15, centrala delen SE648790-149035 Roxen Roxen Motala ström
6 Skiren SE650583-152510 Skiren Kustområde
7 Sommen-Västra (Storön) SE643425-145650 Storön Sommen-Västra Motala ström
8 Sommen-Västra (Torpasjön) SE642825-146100 Torpasjön Sommen-Västra Motala ström
9 Sommen-Östra (Aspenäs udde) SE643150-147075 Aspenäs udde Sommen-Östra Motala ström
10 Sommen-Östra (Mossön) SE643200-146250 Mossön Sommen-Östra Motala ström
11 Sommen-Östra (Norra Vifjärden) SE642550-147100 Norra Vifjärden Sommen-Östra Motala ström
12 Stora Tron SE651031-148365 Stora Tron Stora Tron Motala ström
13 Strolången SE203226-482831 Strolången Söderköpingsån
14 Stråken SE650040-146810 Stråken Stråken Motala ström
15 SÖDRA TEDEN SE646900-151250 Södra Teden Motala ström
16 Västra Lägern SE641411-145654 Västra Lägern Västra Lägern Motala ström
17 Åsunden SE642500-150300 Åsunden Åsunden Motala ström
18 ÄRLÅNGEN SE646539-150099 Ärlången Motala ström
19 Öjsjön SE644850-152465 Öjsjön Öjsjön Storån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Bysjön, östra delen SE645205-151070 Bysjön Bysjön Storån
2 Glimmingen SE642380-148610 Glimmingen Glimmingen Motala ström
3 Rödingehultesjön SE643170-148425 Rödingehultesjön Rödingehultesjön Motala ström
4 Sommen-Västra (Boxholmsfjärden) SE644075-145515 Boxholmsfjärden Sommen-Västra Motala ström
5 Visjön SE645270-143365 Visjön Visjön Motala ström
6 Öjaren SE644640-146445 Öjaren Öjaren Motala ström