RK, Perstorp AB, Undersökningar av föroreningar i Ybbarpsån

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förvaltningscykel 4 (2022-2027)

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Storarydsdammen som ligger i Ybbarpsån nedströms Perstorp Industripark har genom orienterande studier av Länsstyrelsen i Skåne län 2007 tilldelats riskklass 2 (stor risk) i arbetet med MIFO1, fas 1. Fas 1 innebär att riskklassningen är gjord på det underlag som funnits tillgängligt vid tillfället, dvs inga särskilda undersökningar har genomförts till stöd för bedömningen. Riskklassningen i fas 1 får därför ses som en första preliminär bedömning.

Perstorp Specialty Chemicals AB har från och med 2010 uppdragit till Ekologgruppen att genomföra undersökningar för att urteda förekomsten av föroreningar i Ybbarpsån.
Läs mer
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Annat
RK, Recipientkontroll
2010
-
0
Skåne
2015-02-20 11:56
2019-06-24 10:24
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Herrevadskloster SE622085-133987 Herrevadskloster Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in Rönne å
2 Stora Dämme SE622098-134516 Stora Dämme Ybbarpsån Östra Sorrödssjön in-Storarydsdammen U
3 Storarydsdammen inlopp SE622267-134717 Storarydsdammen Inlopp Ybbarpsån:Storarydsdammen U-Storarydsdammen in
4 Storarydsdammen Norra SE622217-134661 Storarydsdammen Norra Ybbarpsån:Storarydsdammen U-Storarydsdammen in Rönne å
5 Storarydsdammen Södra SE622209-134651 Storarydsdammen Södra Ybbarpsån:Storarydsdammen U-Storarydsdammen in Rönne å
6 Storarydsdammen utlopp SE622185-134637 Storarydsdammen Utlopp Ybbarpsån:Storarydsdammen U-Storarydsdammen in
7 Store Damm SE622334-135458 Store Damm Store Damm Rönne å
8 Västra Sorrödssjön SE622161-134272 Västra Sorrödssjön Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in
9 YB1 SE622503-135017 YB1 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
10 YB10 SE622438-134918 YB10 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
11 YB11 SE622437-134917 YB11 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
12 YB2 SE622482-134989 YB2 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
13 YB3 SE622459-134964 YB3 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
14 YB4 SE622452-134938 YB4 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
15 YB5 SE622444-134929 YB5 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
16 YB6 SE622424-134904 YB6 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
17 YB7 SE622412-134870 YB7 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
18 YB8 SE622410-134866 YB8 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
19 YB9 SE622459-134967 YB9 Ybbarpsån:Storarydsdammen in-Ybbarpssjön U
20 Östra Sorrödssjön SE622130-134385 Östra Sorrödssjön Ybbarpsån:Rönne å-Östra Sorrödssjön in Rönne å