SCR Hg i fisk Uppsala län

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Provtagning kvicksilver i gädda och abborre i sjöar och vattendrag i Uppsala län
Ej granskad
Miljögiftssamordning
Punktinsats
Länsstyrelsen i Uppsala län
SCR, Screening
2007
2008
Avslutat
Uppsala
2015-02-23 09:29
2015-02-23 15:18
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Fälaren SE210149-505605 Fälaren Forsmarksån
2 Karlholmsfjärden, västra SE671416-160197 Karlholmsfjärden Havet
3 Tämnaren SE209564-499018 Tämnaren Tämnarån
4 Tämnarån, Karlholms bruk SE671239-160028 Tämnarån mynningen - Sandbyån Tämnarån
5 Vendelsjön SE667218-160102 Vendelsjön Norrström