RMÖ, Jönköpings län, Källor

  • Övervakningsprogram
Val av förvaltningscykel Förvaltningscykel 1 (2004 - 2009) Förvaltningscykel 2 (2010 - 2016) Förlängning av förvaltningscykel 2 Förvaltningscykel 3 (aktuell) Förlängning av förvaltningscykel 3

Nyhet i VISS - information utifrån förvaltningscykel

Du kan välja att se material från en specifik vattenförvaltningscykel via ”Val av förvaltningscykel” ovanför denna ruta. Om du inte gör något val visas ”Senaste bedömning”, den mest aktuella informationen oavsett vilken förvaltningscykel den är inlagd i. I förvaltningscykel 1, 2 och ”Förlängning av cykel 2” ser du det som var aktuellt när cykeln avslutades. I den pågående ”Förvaltningscykel 3” ser du det som hittills har lagts in i den cykeln.

Beskrivning
Regionalt övervakningsprogram för övervakning av källors vattenkemi
Ej granskad
Sötvatten
Löpande program
Länsstyrelsen i Jönköpings län
RMÖ, Regional miljöövervakning
2007
-
Pågående
Jönköping
2015-02-24 09:04
2019-05-29 11:13
  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Horshaga gamla källa SE639355-468815 Björkelund-Forserum Motala ström
2 Mulseryd SE640131-138224 Bottnaryd Nissan
3 S Åsasjön SE639739-139795 Månstorp-Målskog Motala ström
4 St Sigfrids källa SE636357-143706 Vallsjö Emån
5 Torslund SE639046-144701 Eksjö V Emån

Inaktiva övervakningsstationer

  Namn EU-ID Program­spec. namn Program­spec. ID Vatten Huvud­avrinningsomr.
1 Horshaga rikkälla SE639350-468826 Björkelund-Forserum Motala ström